VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Không giao dự án đối với chủ đầu tư bị chậm tiến độ thi công và giải ngân

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Không giao dự án đối với chủ đầu tư bị chậm tiến độ thi công và giải ngân

Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ yêu cầu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỉ luật nếu không đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo cam kết.

Nhiều giải pháp giải ngân vốn vay cho hộ nghèo

Vốn đầu tư công: Điều chỉnh để giải ngân đạt cao

TP. Quảng Ngãi: Cần có giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Từ 15/8/2021, thực hiện chuẩn hóa mẫu biểu báo cáo giải ngân vốn vay nước ngoài

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tuy nhiên, ở một số đơn vị, công tác triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, chưa hiệu quả, chưa quyết liệt. Người đứng đầu một số đơn vị chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra; trách nhiệm phối hợp xử lý công việc và tổ chức thực hiện còn chưa chặt chẽ, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, kỷ luật trong công tác đầu tư công chưa nghiêm nên vẫn còn dự án chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ. Một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chậm làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt thấp.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh công tác chuẩn bị dự án, công tác lựa chọn nhà thầu và sớm khởi công công trình, đảm bảo tiến độ công trình. Đến hết ngày 31/12/2021 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2021 được giao. Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với Bộ Xây dựng theo từng tháng.

Đối với những dự án hoàn thành trong năm 2021 cần tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Đối với dự án chuyển tiếp phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu và thanh toán cho khối lượng hoàn thành đủ điều kiện.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2021, cần khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án trong tháng 7/2021; hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng theo đúng quy định (chậm nhất trong tháng 9/2021), làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và sớm khởi công công trình.

Đối với các dự án được bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2022 phải lập báo cáo khả thi dự án trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/10/2021.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Đến ngày 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao (trừ các dự án khởi công mới năm 2021 đang chờ phân bổ vốn sau khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025) sẽ điều chuyển vốn sang dự án có tiến độ giải ngân tốt còn thiếu vốn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Đối với các chủ đầu tư không đạt tiến độ theo cam kết, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư; đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không giao vốn để khởi công mới các dự án khác, không giao làm chủ đầu tư các dự án khác../.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM