VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Habeco tăng nộp ngân sách 1.847 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Habeco tăng nộp ngân sách 1.847 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước vừa có kết luận về kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và các đơn vị thành viên.

Bộ Tài chính đề nghị Sabeco chấn chỉnh sai phạm theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Sabeco bị truy thu gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận

Sẽ thoái vốn Nhà nước tại một loạt tập đoàn và công ty trong năm 2018

Sau Sabeco, đến Habeco vào tay người nước ngoài?

Theo đó, Báo cáo kiểm toán phát hành ngày 6/2/2018 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, doanh thu bán hàng năm 2016 của Công ty mẹ Habeco đạt gần 7.676 tỷ đồng, tăng 12,3% (tương đương 844 tỷ đồng) so với năm 2015, trong đó doanh thu từ việc bán 525,9 triệu lít bia là 6.629 tỷ đồng, doanh thu từ bán vật tư, nguyên liệu là 1.037 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh khác hơn 9,5 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra những bất cập, sai sót trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Tổng công ty này.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) và các đơn vị thành viên được kiểm toán phải tăng nộp vào ngân sách nhà nước 1.847 tỷ đồng.

Cụ thể, trong số 1.847 tỷ đồng kiến nghị tăng nộp ngân sách nhà nước nêu trên bao gồm tăng nộp thuế giá trị gia tăng gần 4,5 tỷ đồng; Thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 441 tỷ đồng; Thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 9 tỷ đồng; Thuế thu nhập cá nhân 381 triệu đồng và các khoản phải nộp khác gần 1.392 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM