VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nhiều nền tảng quan trọng để phát huy vai trò của kinh tế số (*)

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Nhiều nền tảng quan trọng để phát huy vai trò của kinh tế số (*)

Để phát huy vai trò của kinh tế số, chúng ta đang có những nền tảng quan trọng từ thể chế chính sách cho đến nhân lực, hạ tầng và đang tận dụng khá tốt cơ hội từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư cũng như chuyển đổi số.

Doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài, đón đầu xu thế kinh tế số

Thúc đẩy dịch vụ ngân hàng số - ''lợi cả đôi đường''

Cơn sốt bất động sản ảo trên nền tảng NFT

Trước hết, Đảng và Nhà nước đều rất quan tâm đến lĩnh vực mới này. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng nhấn mạnh phải phát triển kinh tế số. Chính phủ cũng ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2035, định hướng đến năm 2030. Nhiều bộ, ngành đã ban hành kế hoạch, chương trình chuyển đổi số…

Trong bối cảnh dịch bệnh, kinh tế số càng được đẩy mạnh. Rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số, giao dịch thương mại điện tử. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều đã triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Trong đó, Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx.vn) do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đã có gần 10.000 lượt doanh nghiệp được tiếp cận, trong đó gần 2.500 doanh nghiệp đã sử dụng các nền tảng số của chương trình này để chuyển đổi số.

Cũng trong bối cảnh dịch bệnh, người dân đã tham gia ngày càng mạnh vào chuyển đổi số, thông qua mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt… Thuật ngữ “shipper” (người giao hàng) đã trở nên thông dụng trong xã hội. Rõ ràng, kinh tế số đã len lỏi vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Năm 2020, tổng doanh thu kinh tế số của Việt Nam là 163 tỷ USD, chiếm khoảng 8,2% GDP. Chắc chắn, kinh tế số sẽ còn tăng trưởng mạnh khi có được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, có đội ngũ doanh nghiệp công nghệ đông đảo và dân số trẻ, yêu thích công nghệ; việc tiếp cận công nghệ cũng không quá khó với hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, internet đang phát triển khá tốt.

(*) Lược trích ý kiến của Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Trọng Đường trong bài "Sớm ban hành Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số " - Vũ Thuỷ/daibieunhandan.vn

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM