VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
33 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa trong 8 tháng đầu năm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

33 doanh nghiệp được phê duyệt cổ phần hóa trong 8 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính chung 8 tháng, có 33 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với giá trị được phê duyệt 80.636 tỷ đồng.

Thúc tiến độ xử lý các tồn tại ở 12 dự án yếu kém ngành công thương

06 nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

[Infographic] 406 doanh nghiệp nhà nước thoái vốn từ 2017-2020

Cụ thể, trong tháng 8/2017 đã có 03 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa nằm trong Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2017 - 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đó là: Tổng công ty Thương mại và xuất nhập khẩu Thanh Lễ; Công ty TNHH một thành viên In Bắc Cạn; Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Nam Định.
Có 04 doanh nghiệp tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo đề án cơ cấu giai đoạn 2011 - 2016 là: Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Minh Thành; Công ty TNHH một thành viên Đồng Tân; Công ty TNHH một thành viên Xuân Khánh; Công ty TNHH một thành viên 29.
Qua đó, nâng tổng số doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa lên con số 33 trong 8 tháng đầu năm 2017 với giá trị được phê duyệt 80.636 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM