VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
DATC: Tiếp tục  tăng trưởng ấn tượng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

DATC: Tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Năm 2015 khép lại, cùng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiếp tục ghi nhận một năm với nhiều kết quả ấn tượng trên tất cả các mặt trận. Bước vào năm 2016, DATC vững tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đặt ra…

DATC với mục tiêu tăng trưởng vượt trội trong năm 2016

DATC thoái vốn tại Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam

DATC và KAMCO tổ chức hội thảo KSP

DATC thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ

Ấn tượng những con số

Xác định rõ những thách thức đặt ra trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cho nên ngay từ khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2015, DATC đã đặt ra những kế sách riêng nhằm biến thách thức thành cơ hội phát triển.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung rà soát lại các phương án mua bán nợ đang xử lý dở dang, đồng thời đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp (DN) để triển khai các phương án mua bán nợ mới. Kết quả năm 2015 Công ty đã mua 4.392.862 triệu đồng nợ của các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty thực hiện thí điểm mua nợ của tổ chức tín dụng ngoài nước.

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các DN đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ, kể cả việc phối hợp với tòa án để theo sát và đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các DN đã khởi kiện. Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ là 1.852.865 triệu đồng, đạt 168% kế hoạch, tăng gấp 2,52 lần so với năm 2014.

Thông qua công tác mua nợ, chuyển đổi quyền chủ nợ từ các tổ chức tín dụng, DATC đã xử lý để lành mạnh tài chính của nhiều DN đang lâm vào tình trạng thua lỗ, khôi phục sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực hoạt động và chuyển đổi thành công ty cổ phần có vốn góp của Công ty. Kết quả năm 2015, Công ty đã xử lý tài chính, tái cơ cấu toàn diện, hỗ trợ công tác quản trị để phục hồi thành công 6 DN, từ đó đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp 79.300 triệu đồng.

Trong năm 2015, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN khi cổ phần hóa DNNN, Công ty đã phối hợp với Ban đổi mới DN thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nhằm chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN. Theo đó, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, khi Công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 48 DN tăng gấp 2 lần so với năm 2014 với giá trị tiếp nhận là 279.862 triệu đồng.

Cùng với việc đẩy nhanh công tác tiếp nhận tại các DN, Công ty đã xử lý tài sản và thu hồi nợ đạt 84.251 triệu đồng, tăng gấp 3,55 lần so với năm 2014. Riêng số thu từ nợ tiếp nhận và thu từ DN xử lý trước bàn giao, được lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt hơn nên số thu tăng cao so với năm 2014, cụ thể, thu nợ tăng gấp 6,06 lần, thu từ DN xử lý trước bàn giao tăng gấp 2,15 lần. Cùng với đó, năm 2015 Công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 24 DN với doanh thu 323.400 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch, tăng gấp 2,37 lần so với năm 2014.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu, kế hoạch đặt ra, năm qua DATC còn đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines), Công ty thực phẩm Miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Công ty Haprocimex... Theo đó, DATC đã mua và xử lý 2.221.176 triệu đồng nợ phải trả của Vinalines tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Hỗ trợ Vinalines xử lý tài chính để cổ phần hóa công ty mẹ… Đồng thời, chủ động phối hợp với các bên có liên quan để xây dựng Đề án phát hành trái phiếu DATC tái cơ cấu nợ của DN chuyển giao từ Vinashin (SBIC).

Thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Công ty thực phẩm Miền Bắc), DATC đã thực hiện mua khoản nợ của các ngân hàng với giá trị khoản nợ là 359.808 triệu đồng; Xử lý tài chính chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Haprocimex. Đến nay, DATC đã mua khoản nợ 530.687 triệu đồng nợ phải thu của các ngân hàng: Vietcombank, Agribank, MB, SHB để xử lý tài chính chuyển đổi Haprocimex thành công ty cổ phần…

Vững tin năm 2016

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2015, DATC vững tin đặt ra các mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng trong năm 2016. Theo đó, doanh số mua nợ là 2.000.000 tỷ đồng; Doanh thu 1.890.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 194.000 tỷ đồng; Nộp ngân sách đạt 149.000 tỷ đồng.

Để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch trên, DATC đã đề ra các giải pháp cụ thể: Tiếp tục mở rộng phạm vi đối tương DN tái cơ cấu thông qua xử lý nợ, nghiên cứu áp dụng linh hoạt các phương thức mua, bán, xử lý nợ và tài sản đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả. Thực hiện tái cơ cấu DN gắn với mua bán xử lý nợ và tài sản, bằng cách chuyển nợ thành vốn góp cổ phần vào DN; Phối hợp đồng bộ với các bộ, ngành để đảm bảo thời hạn tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại các DN chuyển đổi sở hữu. Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân loại nợ tiếp nhận, tài sản là chi phí, không còn hiện vật, mất mát thiếu hụt để trình Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xử lý; Đẩy nhanh tiến độ trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách và chiến lược kinh doanh của Công ty.

Đặc biệt, trong năm 2016, DATC sẽ sớm hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, lao động, chính sách tiền lương phù hợp với Đề án nâng cấp Tổng công ty và chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020…

Ngoài ra, để nâng cao hình ảnh, vị thế trên thị trường mua bán nợ, DATC sẽ nghiên cứu, định hướng thông tin, quảng bá hoạt động nhằm hướng dư luận hiểu sâu về nhiệm vụ của công ty trong hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và xử lý nợ xấu nói riêng.Qua đó có kế hoạch xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin từ các Ban đến Chi nhánh, Trung tâm. Tăng cường phối hợp, liên kết với các cơ quan báo chí đăng tải nhiều tin, bài về hoạt động của công ty. Nghiên cứu xây dựng, bổ sung hạ tầng thông tin để áp dụng tổ chức các cuộc họp, giao ban trực tuyến đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, lãnh đạo Công ty với các Chi nhánh, Trung tâm trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động tại cơ quan văn phòng Công ty và các Chi nhánh, Trung tâm. Thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM