VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Sai phạm tại EVN: “Thanh tra nói có, lãnh đạo tập đoàn bảo không”

Thanh tra Chính phủ khẳng định nhiều sai phạm của EVN. Nguồn: internet

Sai phạm tại EVN: “Thanh tra nói có, lãnh đạo tập đoàn bảo không”

(Tài chính) Trong công bố kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), một lần nữa cơ quan này nhấn mạnh sai phạm dù Tập đoàn không muốn thừa nhận..

Theo đó, Công ty mẹ EVN đã đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp số tiền là 121.790 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của Công ty mẹ EVN chỉ có 76.742 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ. 

Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán số tiền là 1.997 tỷ đồng. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kết luận EVN chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư số 117/2010/TT-BTC và Quyết định số 1876/QĐ-BTC. Hiệu quả đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp chưa mang lại hiệu quả kinh tế.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty mẹ EVN xây dựng các chỉ tiêu để xác định giá bán điện nội bộ cho EVN SPC thiếu một số khoản thu và chi phí có liên quan trực tiếp đến hoạt động phân phối điện; chưa hướng dẫn việc xác định giá thành cho hoạt động treo cáp thông tin để thống nhất việc quản lý giữa Tổng công ty Điện lực; EVN cấp cho EVN NPC số tiền là 3.157 triệu đồng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản để xây dựng trường dân tộc nội trú cho huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu là không đúng với mục đích sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản.

Ngoài ra, Công ty mẹ EVN hướng dẫn hạch toán chuyển nguồn vốn không đúng tại 11 dự án đã hoàn thành và đang hoạt động, làm tăng chi phí cho sản xuất điện trong năm 2011 tại 11 dự án, số tiền là 223,9 tỷ đồng; chưa xây dựng được quy định về việc trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác cho người đại diện; phê duyệt định biên lao động chưa chính xác, còn có sự chênh lệch lớn giữa lao động kế hoạch và lao động thực tế sử dụng…; mua 2 xe Toyata LandCruise vượt định mức quy định của Bộ Tài chính với số tiền là 3 tỷ đồng…

Có mặt tại buổi họp báo của Thanh tra Chính phủ ngày 10/1/2014, Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri bày tỏ mong muốn báo chí hiểu đúng bản chất của việc huy động vốn của Tập đoàn. Ông Tri vẫn khẳng định, EVN không làm trái quy định khi huy động vốn để phục vụ cho sản xuất - kinh doanh điện. Lương lãnh đạo EVN do Bộ Lao động và Bộ Tài chính duyệt, rất chặt chẽ, minh bạch nên không có chuyện “lương khủng” như báo chí đã nêu.

Về việc mua 2 xe Toyata LandCruise vượt định mức quy định của Bộ Tài chính số tiền là 3 tỷ đồng, ông Tri cho biết, EVN đã xử lý theo hướng số tiền tương đương trong định mức sẽ được trừ vào chi phí sản xuất như quy định, phần vượt hạn mức sẽ dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để chi trả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM