VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tỉnh Tây Ninh giải quyết việc làm cho 16.000 lao động

Người dân thực hiện thủ tục vay vốn. Ảnh: Thanh Nhi

Năm 2021:

Tỉnh Tây Ninh giải quyết việc làm cho 16.000 lao động

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình việc làm vừa được UBND tỉnh Tây Ninh ban hành, năm 2021 tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 16.000 lao động.

Hà Nội xây dựng mục tiêu cụ thể từ nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm giai đoạn 2021-2025

Đo lường mối quan hệ giữa tăng trưởng việc làm và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Đề xuất vị trí việc làm chuyên ngành Tài chính và định mức biên chế công chức Bộ Tài chính

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động

Trong đó, duy trì, tạo việc làm ổn định, thường xuyên và tạo việc làm tăng thêm cho khoảng 12.700 lao động; thông qua cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Bên cạnh đó, tỉnh giải quyết việc làm từ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng là 300 lao động. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt 71%.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là hơn 140 tỷ đồng (từ nguồn vốn vay hỗ trợ giải quyết việc làm và vốn sự nghiệp).

Qua đó, nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu nguồn lực theo cơ cấu ngành nghề phục vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan chức năng tỉnh đã tư vấn việc làm và học nghề cho gần 16.000 lượt lao động, giới thiệu cung ứng lao động trong nước 889 lao động, đưa 128 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM