VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Phối hợp trong công tác phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phối hợp trong công tác phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ về đấu tranh phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả, giám định tiền...

Nóng tình trạng kinh doanh thuốc lá nhập lậu

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai phạm

Hải quan Lạng Sơn: Thu giữ 960.000 nhân dân tệ vận chuyển trái phép

9 tháng, xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt 1.675 tỷ đồng

Ngày 25/10/2017, liên bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã tiến hành Lễ ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả” giữa Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN; Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư – Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm – Bộ Quốc phòng.
Theo đó, nội dung chính của Quy chế phối hợp là việc trao đổi thông tin về các văn bản pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam và thông tin về tiền Việt Nam, thông tin tiền giả, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành tiền giả; công tác phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ về đấu tranh phòng, chống các hoạt động phạm tội về tiền giả, giám định tiền.
Cùng với đó, các đơn vị sẽ cùng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam và phối hợp khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tiền giả.

Các đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn NHNN chi nhánh, lực lượng công an, bộ đội biên phòng tại các tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp cho phù hợp tình hình cụ thể tại địa phương. Trao đổi, phối hợp công tác nghiệp vụ qua văn bản chính thức, hoặc qua các phương tiện thông tin liên lạc như fax, email, qua các cán bộ được giao đầu mối nghiệp vụ, cử cán bộ trực tiếp tham gia phối hợp các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của mỗi bên.

Định kỳ hàng năm, ba bên tổ chức giao ban luân phiên đánh giá tình hình, kết quả phối hợp trong phòng, chống hoạt động phạm tội về tiền giả và đề ra các biện pháp cụ thể, chương trình phối hợp hành động trong thời gian tiếp theo trên cơ sở các nội dung về quy chế phối hợp trong phòng, chống các hoạt động về tội phạm tiền giả.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM