VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp

Đây là nội dung rất quan trọng được Thủ tướng đề cập tại Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tăng gần 5.000 tỷ đồng từ chống thất thu kinh doanh thương mại, dịch vụ

Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Đồng bộ giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa hành vi gian lận thuế

Tăng thu ngân sách hơn 5,1 nghìn tỷ đồng sau thanh, kiểm tra thuế

Thanh tra việc sử dụng đất của DNNN: Bảo đảm quyền lợi của Nhà nước

Theo đó, khi tiến hành xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hằng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải đảm bảo theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị 20, như là:

Thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao;

Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng;

Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất;

Nếu có sự trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra với cơ quan khác thì phải báo cáo với cơ quan, đơn vị liên quan để có giải pháp phù hợp và đảm bảo tính kế thừa trong hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị 20/CT-TTg được ban hành vào ngày 17/5/2017.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM