Tài chính toàn diện: Chiến lược phát triển bền vững

PV.

Ngày 1/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với Hoàng hậu Hà Lan Kiningin Maxima - Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp quốc về tài chính toàn diện tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: Mof
Toàn cảnh buổi làm việc. Nguồn: Mof
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, tài chính toàn diện là trụ cột quan trọng của tăng trưởng, phát triển và giảm nghèo, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Với tầm quan trọng đó, Bộ Tài chính đã cùng Ngân hàng Nhà nước lựa chọn chủ đề tài chính toàn diện làm một trong số các chủ đề ưu tiên để thảo luận, hướng tới các hành động chung trong Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Chia sẻ với bà Kiningin Maxima, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2017, Việt Nam chủ trì tiến trình APEC, trong đó, Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị Bộ trưởng tài chính APEC 2017.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp về tài chính toàn diện và mong muốn Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế và cá nhân Hoàng hậu Maxima tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả tài chính toàn diện trong thời gian tới.

Đồng tình với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Hoàng hậu Maxima nhấn mạnh tầm quan trọng trong lĩnh vực tài chính toàn diện trong sự phát triển của Việt Nam và đánh giá cao việc triển khai chiến lược tài chính toàn diện của Chính phủ Việt Nam.

Hoàng hậu Maxima tin tưởng chiến lược tài chính toàn diện của Việt Nam sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đặc biệt là người dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn.