Tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt

PV.

Ngày 11/5/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 3360/NHNN-TTGSNH về việc tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt đảm bảo an toàn tài sản nơi giao dịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động giao dịch tiền mặt và quyền lợi của khách hàng, Thống đốc NHNN yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Thứ  nhất, kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các chi nhánh/ phòng giao dịch/ điểm giao dịch; Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-NHNN ngày 07/12/2016 của Thống đốc NHNN về việc tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt.

Thứ hai, phải thường xuyên rà soát quy trình, quy định nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan công tác kho quỹ, các hoạt động giao dịch, kiểm đếm, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, vàng, tài sản quý, giấy tờ có giá, các hoạt động quản lý máy ATM…, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong các khâu giao dịch, két quỹ, kho tiền.

Thứ ba, cần phổ biến tới các cán bộ, bộ phận, phòng ban các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong ngành Ngân hàng, nâng cao ý thức cảnh giác, đạo đức nghề nghiệp, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, quy trình về bảo mật, an toàn kho quỹ.

Cuối cùng là tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các tổ chức thành viên thuộc Hiệp hội ngân hàng, các cơ quan an ninh, cảnh sát điều tra để có các biện pháp phòng ngừa tội phạm kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động và quyền lợi của khách hàng.