Tăng cường phân cấp, ủy quyền thẩm định dự án xây dựng

Theo canhtranhquocgia.vn

Bộ Xây dựng ghi nhận, tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Phước để nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét, kịp thời điểu chỉnh, bổ sung quy định trong quá trình đánh giá thực hiện Luật Xây dựng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Gửi ý kiến tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước đề nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung của Luật Xây dựng liên quan đến chỉ định thầu; phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt sau thiết kế cơ sở; phê duyệt chủ trương đầu tư; thẩm định dự án; cơ quan trình phê duyệt dự án để bảo đảm tính thống nhất giữa các văn bản pháp quy, đồng thời phù hợp với thực tế.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau: 

Bộ Xây dựng ghi nhận, tiếp thu kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Phước để nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét, kịp thời điểu chỉnh, bổ sung quy định trong quá trình đánh giá thực hiện Luật Xây dựng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 5/8/2016 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP trong đó đề xuất các nội dung về tăng cường phân cấp, ủy quyền trong thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình và chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng, dự kiến ban hành trong quý I năm 2017.