Kho bạc Nhà nước Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế

Nhật Tân

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam vừa tham dự Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (AIST). Tại Hội nghị, đại diện KBNN Việt Nam đề xuất một số giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Lãnh đạo KBNN Việt Nam và một số đơn vị nghiệp vụ, chuyên môn tham gia thảo luận tại Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (ngày 18/3/2021).
Lãnh đạo KBNN Việt Nam và một số đơn vị nghiệp vụ, chuyên môn tham gia thảo luận tại Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế (ngày 18/3/2021).

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát toàn cầu, các nước thành viên của Hiệp hội AIST đã có những chính sách tham mưu giúp Bộ Tài chính, Chính phủ đưa ra những chính sách thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nhằm duy trì, ổn định nền kinh tế, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế.

Nhóm họp lần này, Đại hội đồng Hiệp hội AIST đã thông qua các biên bản họp Ban chấp hành, báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính niên độ 2020, kế hoạch triển khai thực hiện của Hiệp hội AIST năm 2021.

Các vấn đề về kiểm soát rủi ro; xây dựng cẩm nang, thiết lập cơ chế và công cụ kiểm soát rủi ro phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tế của từng nước cũng được các nước thành viên Hiệp hội AIST đề cập cụ thể tại hội thảo chuyên đề: “Các hệ thống tin học (CNTT) của các cơ quan Kho bạc hiện nay”.

Đại diện các điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế
Đại diện các điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến của Hiệp hội Kho bạc quốc tế

Tham gia thảo luận tại hội thảo chuyên đề, đại diện một số nước thành viên Hiệp hội AIST đã trình bày, chia sẻ về thực trạng “Các hệ thống CNTT của các cơ quan Kho bạc hiện nay”. Tại điểm cầu Việt Nam, bài tham luận về lĩnh vực CNTT của đại diện KBNN Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nước thành viên, đồng thời nhận được nhiều câu hỏi, cũng như chia sẻ của các thành viên về những kinh nghiệm trong việc triển khai ứng dụng CNTT vào các hoạt động giao dịch thực tiễn.

Trong bài tham luận, đại diện KBNN Việt Nam đã kiến nghị các nước thành viên chia sẻ tổng quát thêm về toàn bộ chu trình về công tác thu, chi ngân sách nhà nước, công tác kế toán; báo cáo tài chính nhà nước; giao dịch điện tử tương tác với khách hàng; cung cấp thông tin báo cáo cho các cấp chính quyền, bao gồm cả khía cạnh nghiệp vụ và khía cạnh kỹ thuật chung nhất trên các hệ thống CNTT; kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong triển khai các bài toán cải cách nghiệp vụ và CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước dự báo luồng tiền, quản lý giao dịch, quản lý rủi ro...

Trên cơ sở đó, đại diện KBNN Việt Nam cũng đề nghị các nước thành viên Hiệp hội AIST thảo luận, làm rõ các vấn đề như: Thu thập thông tin về hiện trạng kiểm soát rủi ro kế toán ở tất cả các nước thành viên, trong đó có các thông tin về tổ chức và công cụ, nhân lực và ứng dụng công nghệ; cách thức thu thập thông tin; phương thức, hình thức thực hiện...

Tại điểm cầu Việt Nam, bài tham luận về lĩnh vực CNTT của đại diện KBNN Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nước thành viên, đồng thời nhận được nhiều câu hỏi cũng như chia sẻ của các thành viên về những kinh nghiệm, bao gồm cả những thành công và những thách thức trong việc triển khai ứng dụng CNTT vào các hoạt động giao dịch thực tiễn.