Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát

PV.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định tình hình giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm, không để xảy ra tình trạng đột biến về giá.

Tỏng 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá. Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn
Tỏng 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá. Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn
Theo đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng... ban hành các văn bản hướng dẫn về giá đối với các dịch vụ để kịp thời áp dụng ngay khi Luật phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành giá các mặt hàng quan trọng, thiết yếu (như xăng dầu, than, sữa,...), điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2017.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá; giám sát chặt chẽ hoạt động đăng ký, kê khai giá của doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá và được mua sắm từ ngân sách nhà nước; Kiểm tra, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bộ Tài chính cũng đã đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về giá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các địa phương đã tăng cường công tác quản lý giá cả, bình ổn thị trường trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Tình hình giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đột biến về giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,15% so cùng kỳ năm 2016.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá; Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.