Nghị định 174/2016/NĐ-CP:

Tạo sự chủ động và linh hoạt cho các đơn vị kế toán

PV.

Đó là chia sẻ của ông Trịnh Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) tại buổi Họp báo chuyên đề về một số quy định mới trong Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Kế toán áp dụng từ 1/1/2017 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 20/1.

Toàn cảnh buổi Họp báo.
Toàn cảnh buổi Họp báo.


Tại buổi Họp báo, đại diện Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) tập trung đánh giá và làm rõ những điểm mới của Nghị định ghị định 174/2016/NĐ-CP so với pháp luật về kế toán hiện hành. 

Cụ thể, về chứng từ kế toán, ông Trịnh Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, quy định mới sửa đổi nhằm tạo sự chủ động và linh hoạt cho các đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải bảo đảm những quy định của Luật Kế toán.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định, “Đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Về kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề, đại diện Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, do phạm vi cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán rộng hơn so với kế toán. 

Do đó, quy định mới cho phép doanh nghiệp kiểm toán nếu có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập thì cũng được kinh doanh dịch vụ kế toán.

Ông Trịnh Đức Vinh nhận định, nhằm giảm nhẹ thủ tục hành chính cho những người đã đủ điều kiện hành nghề kiểm toán, Khoản 2 Điều 24Nghị định 174/2016/NĐ-CP cũng quy định theo hướng cho phép người có đủ điều kiện hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập thì được hành nghề dịch vụ kế toán.

Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp, Nghị định này cũng quy định doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề cũng phải chịu sự kiểm soát của Bộ Tài chính về chất lượng dịch vụ kế toán đã thực hiện.

Về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, trên cơ sở trách nhiệm quy định tại Khoản 6 Điều 67 Luật Kế toán 2015, tại Điều 28 Nghị định này đã quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến việc đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các kế toán viên hành nghề tại đơn vị mình như về thời điểm phải mua bảo hiểm, mức phí mua bảo hiểm…

Về tổ chức bộ máy kế toán, theo quy định hiện hành, tất cả các đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng, không quy định rõ về thẩm quyền quyết định việc tổ chức bộ máy và công tác kế toán của các đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị trực thuộc không phải là đơn vị kế toán.