Hải quan:

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Taichinh) - Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan các địa phương bố trí cán bộ công chức làm thủ tục ngoài giờ để hỗ trợ doanh nghiệp khi có đề nghị, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu vải thiều, Tổng cục Hải quan đã vừa ban hành văn bản 5620/TCHQ-VP, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều, bố trí cán bộ công chức làm thủ tục ngoài giờ để hỗ trợ doanh nghiệp khi có đề nghị.

Đồng thời không thu bất cứ khoản thu nào ngoài phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về những đơn vị, cá nhân gây phiền hà, sách nhiễu, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều./.