Tập trung kiểm tra việc chấp hành và thực thi pháp luật về môi trường

PV. (t/h)

Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư và kiểm tra công tác thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại các di sản thiên nhiên tại một số tỉnh, thành phố.

Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành và thực thi pháp luật về môi trường
Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành và thực thi pháp luật về môi trường

Trong năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành và thực thi pháp luật về môi trường. Cụ thể, dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại 29 tỉnh/thành phố bao gồm: Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Tuyên Quang, TP. Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, dự kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án đầu tư theo yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trong giai đoạn thi công, xây dựng trước khi vận hành dự án hoặc trước khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường.

Dư kiến, các dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, đang trong giai đoạn thi công, xây dựng trước khi vận hành hoặc trước khi được Bộ cấp giấy phép môi trường sẽ là đối tượng trong các đợt kiểm tra này.

Theo kế hoạch, Bộ cũng sẽ kiểm tra việc thực thi pháp luật về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại các di sản thiên nhiên, dự kiến tại 16 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình,Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hậu Giang, Long An, Đồng Tháp và Bình Phước.