Tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn

Việt Dũng

Với tinh thần triển khai chính sách cho vay nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện “phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã”, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là khẳng định của lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, vừa được tổ chức ngày 8/7.

Theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động vay là 7.500 tỷ đồng được trích từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau khi nhận được nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thực hiện giải ngân ngay cho người sử dụng lao động đủ điều kiện theo quy định để giúp tái sản xuất, khắc phục khó khăn và khôi phục kinh tế.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng cho biết, theo quy định của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tất cả các điều kiện vay vốn, đối tượng vay vốn và quy trình thủ tục, các mẫu biểu đã quy định cụ thể, trên tinh thần đơn giản hoá và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục để nhận hỗ trợ. Đây là một trong những giải pháp mà các bộ, ngành đã trình Chính phủ để thủ tục ngắn gọn nhất nhằm nhanh chóng phục vụ cho người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội nói chung, cũng như hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, để đảm bảo chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định điều kiện hỗ trợ lần này giảm thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương xuống còn 15 ngày; bỏ quy định doanh thu kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm đối với các hộ kinh doanh, chỉ quy định dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên; giảm điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ 50% lao động xuống còn 15% lao động.