Tham tán thương mại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Thái Hằng

Chiều ngày 03/6/2019 tại Kho bạc Nhà nước, bà Yamel Ruiz Barranco, Tham tán Kinh tế Thương mại Cuba đã có cuộc gặp và làm việc với Kho bạc Nhà nước nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. ÔNg Nguyễn Việt Hồng chủ trì buổi buổi làm việc.

Tham tán thương mại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước Việt Nam
Tham tán thương mại Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Cảm ơn những đóng góp thiết thực của Bà Yamel Ruiz Barranco cho KBNN Việt Nam và Bộ Tài chính Vật giá Cuba trong thời gian qua, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Việt Hồng nhấn mạnh: Với vai trò là Tham tán Kinh tế Thương mại Cuba tại Việt Nam, Bà Yamel là cầu nối tích cực góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính nói chung và trong lĩnh vực Kho bạc nói riêng của hai nước Việt Nam và Cuba.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Việt Hồng đánh giá quá trình hợp tác giữa KBNN Việt Nam và Bộ Tài chính - Vật giá Cuba. Trong hai năm 2016-2017, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đã ký kết, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Tài chính, KBNN và Bộ Tài chính Vật giá Cuba đã thực hiện nhiều nội dung hoạt động hiệu quả như: Tổ chức hoạt động KBNN qua các thời kỳ phát triển và hiện đại hóa; Nguyên tắc giám sát và kiểm soát các Kho bạc địa phương; kinh nghiệm về đào tào nguồn nhân lực; hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài đối với KBNN; quy định, quy trình lập, điều hành NSNN; công tác kiểm soát chi; Công tác kế toán Nhà nước và lập báo cáo NSNN; công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; cơ chế vận hành tài khoản duy nhất của KBNN ở cấp TW, tỉnh, huyện và các dòng luân chuyển ngân quỹ; hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý Kho bạc và NSNN...

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự phối hợp nhiệt tình của các cán bộ KBNN trong suốt thời gian Bà công tác tại Việt Nam. Bà bày tỏ mối quan tâm đặc biệt của mình đối với KBNN qua những đóng góp và hợp tác giữa hai cơ quan. Bà khẳng định, sau khi về nước, sẽ báo cáo lại những kết quả đã đạt được trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, giữa hai Bộ Tài chính trong lĩnh vực kho bạc. Bà tin tưởng mối quan hệ đặc biệt giữa Bộ Tài chính Vật giá Cuba và KBNN Việt Nam trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều thành tựu mới, là cơ sở để Cuba chia sẻ thêm về chính sách, pháp luật của Việt Nam, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển đất nước Cuba.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Việt Hồng đã đề xuất, thống nhất một số nội dung hợp tác thuộc lĩnh vực kho bạc trong thời gian tới giữa KBNN Việt Nam và Bộ Tài chính Vật giá Cuba, cụ thể:

(i) Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực quản lý và hoạt động nghiệp vụ kho bạc, Hỗ trợ xây dựng Đề cương Chiến lược phát triển kho bạc Cuba giai đoạn 2019-2021; (ii) Hỗ trợ đào tạo cho Cuba theo hình thức cung cấp giáo trình đào tạo, học bổng để hỗ trợ đào tạo về các lĩnh vực hoạt động Kho bạc, đặc biệt là về công nghệ thông tin, (iii) Đào tạo ít nhất 1 cán bộ sau khi khai trương Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP. Hồ Chí Minh về nghiệp vụ cơ bản của kho bạc.

Trong bối cảnh đất nước Cuba có nhiều đổi mới về kinh tế, chính trị, KBNN Việt Nam khẳng định quyết tâm triển khai hợp tác có hiệu quả với Bộ Tài chính Vật giá Cuba, đáp ứng các yêu cầu của Bạn theo Bản ghi nhớ hợp tác đã ký năm 2016 (2016-2020). Trên cơ sở những đề xuất và trao đổi giữa giữa hai bên, KBNN sẵn lòng chia sẻ các bài học kinh nghiệm, thành công cũng như vướng mắc trong quá trình phát triển của hệ thống KBNN.