Tháng 1 đấu giá hơn 8,9 triệu cổ phần qua HNX

PV.

Trong tháng 1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần với hơn 8,9 triệu cổ phần.

Trong tháng 1, HNX tổ chức đấu giá cổ phần với hơn 8,9 triệu cổ phần.
Trong tháng 1, HNX tổ chức đấu giá cổ phần với hơn 8,9 triệu cổ phần.

Theo HNX, tháng 1/2017, Sở đã tổ chức 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco và 02 phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) của Công ty TNHH MTV 185 và Công ty TNHH MTV Haprosimex.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 3 phiên này đạt hơn 8,9 triệu cổ phần. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng đạt hơn 4 triệu cổ phần, bằng 45% so với khối lượng chào bán. 

Kết quả, đã có hơn 4 triệu cổ phần trúng giá (tương đương 45% tổng khối lượng chào bán), thu về cho Nhà nước hơn 40 tỷ đồng. 

Trong đó phiên đấu giá thoái vốn của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đã bán hết 100% số cổ phần chào bán,  huy động được hơn 37 tỷ đồng.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 1/2017

Tên công ty

Số cổ phần chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

CTCP Gạch men Cosevco

3.690.507

3.690.507

37.561.980.246

Công ty TNHH MTV 185

1.422.690

291.000

2.910.000.000

Công ty TNHH MTV Haprosimex

3.834.700

30.000

300.000.000