Tháng 7/2014, huy động trái phiếu Chính phủ đạt 23.200 tỷ đồng

pv.

(Tài chính) Trong tháng 7/2014, hoạt động huy động vốn trên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) tiếp tục khởi sắc. Với giá trị phát hành sơ cấp đạt 23.200 tỷ đồng, vượt hơn 3.000 tỷ đồng so với tháng trước, thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng diễn ra tích cực với giá trị giao dịch đạt 59.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với tháng 6.

Phát hành sơ cấp tăng 16% so với tháng trước

Kinh tế vĩ mô khởi sắc, xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam theo tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã tăng một bậc. Cụ thể, mức tín nhiệm đối với trái phiếu của Chính phủ được tăng từ mức B2 lên mức B1 và mức triển vọng được đánh giá là ổn định. Điều này được minh chứng trên thị trường TPCP khi hoạt động phát hành sơ cấp tăng khá. Với mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định, công tác phát hành TPCP sơ cấp trong tháng 7/2014 tiếp tục gặt hái những kết quả khả quan.

Trong tháng 7/2014, hoạt động đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu với 5 phiên đấu thầu, huy động được 23.200 tỷ đồng TPCP (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 96,6%). Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 22.950 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 250 tỷ đồng. So với tháng 6/2014, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 7 đã tăng 16%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,25-5,37%/năm, 3 năm trong khoảng 5,68-6,20%/năm, 5 năm trong khoảng 6,68-7,04%/năm, 10 năm là 8,48%/năm. So với tháng 6, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 0,38%/năm, 3 năm giảm 0,05%/năm, 5 năm giảm 0,19%/năm và 10 năm giảm 0,22%/năm.

            Bảng tổng hợp phát hành trái phiếu Chính phủ sơ cấp tháng 7/2014

                                                                                    Đơn vị: Triệu đồng

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Khối lượng

 gọi thầu

Khối lượng

 đăng ký

Khối lượng

 trúng thầu

Vùng lãi suất
 đặt thầu (%/năm)

Vùng lãi suất
 trúng thầu (%/năm)

2 Năm

2

2.000.000

8.930.000

2.000.000

5,19-5,80

5,25-5,37

3 Năm

5

8.500.000

29.023.333,4

8.200.000

5,20-6,90

5,68-6,20

5 Năm

5

11.500.000

27.674.000

11.000.000

6,20-8,30

6,68-7,04

10 Năm

1

2.000.000

6.805.900

2.000.000

8,38-8,87

8,48-8,48

Tổng

13

24.000.000

72.433.233,4

23.200.000

 

 

                                                                                                            Nguồn: HNX

Sôi động dòng tiền trên thị trường thứ cấp

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 7/2014, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 558 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 59.000 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 3 năm, 5 năm và 12 tháng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 193 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 19,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch TPCP bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 5.500 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6.400 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 8.300 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 7.300 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 156 tỷ đồng.

            Bảng tổng hợp giao dịch trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 7/2014

                                                                                    Đơn vị: Đồng

STT

Kỳ hạn còn lại

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch

Vùng lợi suất

1

3 Tháng

4.700.000

511.550.000.000

3,4981 - YTM – 3,9005

2

6 Tháng

3.200.000

346.365.900.000

3,7996 - YTM – 4,5010

3

9 Tháng

10.680.000

1.130.162.340.000

4,4000 - YTM – 5,1000

4

12 Tháng

81.500.000

8.816.211.100.000

4,5994 - YTM – 21,3699

5

2 Năm

153.033.571

16.075.870.679.619

5,1197 - YTM – 15,6417

6

3 Năm

149.277.759

15.782.412.933.217

5,1899 - YTM – 7,9813

7

3 - 5 Năm

32.044.000

3.475.150.016.000

4,5699 - YTM – 9,5000

8

5 Năm

101.585.453

10.508.875.377.531

5,6900 - YTM – 9,0001

9

5 - 7 Năm

7.230.000

842.487.210.000

7,5001 - YTM – 8,9710

10

7 - 10 Năm

2.000.000

209.074.000.000

9,0743 - YTM – 9,0743

11

10 Năm

12.910.000

1.332.325.360.000

8,4700 - YTM – 9,2821

 

Tổng

558.160.783

59.030.484.916.367

 

*YTM: Yield to Maturity                                                                        Nguồn: HNX

Đối với hàng hóa là tín phiếu Kho bạc, trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 7/2014, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 12,9 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1.200 tỷ đồng, và đây cũng chính là khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch repos đạt hơn 13,18 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1.240 nghìn tỷ đồng.