Tháng 7, doanh nghiệp thu về thặng dư vốn 44,5 tỷ đồng thông qua đấu giá

PV.

Tháng 7/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần với tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 7 đạt 9,45 triệu cổ phần. Kết quả đã được bán hết cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 244,8 tỷ đồng, cao hơn 44,5 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Phiên bán đấu giá cổ phần ra công chúng của công ty cổ phần dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh.
Phiên bán đấu giá cổ phần ra công chúng của công ty cổ phần dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh.

Tháng 7/2017, HNX đã tổ chức 3 phiên đấu giá cổ phần trong đó có 2 phiên bán cổ phần ra công chúng của Công ty cổ phần (CTCP) Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,  CTCP Đầu tư Apax Holdings và 1 phiên đấu giá thoái vốn của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng tại CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc. 

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong tháng 7 đạt 9,45 triệu cổ phần, giảm 18% so với tháng 6. Các nhà đầu tư đã đặt mua với tổng khối lượng hơn 21,2 triệu cổ phần, gấp 2,25 lần so với khối lượng chào bán. 

Kết quả, 9,4 triệu cổ phần (tương đương 99% khối lượng chào bán) đã được bán hết cho nhà đầu tư với tổng giá trị cổ phần trúng giá hơn 244,8 tỷ đồng, cao hơn 44,5 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trung bình một phiên, giá trị cổ phần đấu giá thành công đạt hơn 81,6 tỷ đồng, gấp 8 lần so với tháng 6.

Tháng 7, 2 phiên bán cổ phần ra công chúng của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và CTCP Đầu tư Apax Holdings đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, thặng dư vốn thu về cho doanh nghiệp đạt 44,5 tỷ đồng.

Riêng phiên đấu giá CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh có khối lượng đặt mua gấp 7,8 lần khối lượng chào bán, giá đấu thành công bình quân cao gấp 1,7 lần so với giá khởi điểm.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 7/2017

STT

Tên công ty

Số cổ phần chào bán (cổ phần)

Số cổ phần bán được (cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

1.450.000

1.450.000

72.855.300.000

2

CTCP Đầu tư Apax Holdings

7.500.000

7.500.000

165.145.700.000

3

CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc

500.000

450.000

6.885.000.000

Danh sách các phiên đấu giá tháng 8/2017

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng chào bán (cổ phần)

Ngày hết hạn nộp tiền

Ngày đấu giá

1

CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

500.000

25/7/2017

1/8/2017

2

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

37.500.000

11/8/2017

18/8/2017

3

CTCP Thủy điện A Vương

5.666.134

15/8/2017

22/8/2017