Nhiệt điện Hải Phòng:

Bán hết 90% số cổ phần nắm giữ tại Nhiệt điện Miền Bắc

PV.

Ngày 25/7/2017, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng đã chào bán 500.000 cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc ra công chúng với mức giá khởi điểm 15.300 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư tham dự. Khối lượng đăng ký mua đạt 450.000 cổ phần, tương đương 90% khối lượng cổ phần chào bán. Khối lượng đặt mua cao nhất là 300.000 cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 15.300 đồng/cổ phần, bằng giá khởi điểm.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 450.000 cổ phần (tương ứng 90% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 15.300 đồng/cổ phần, bằng mức giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 6,8 tỷ đồng.

Kết quả phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền bắc ngày 25/7/2017

Số cổ phần đưa ra đấu giá

500.000 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

450.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

2 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

450.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

300.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

150.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

15.300 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

15.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

15.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

15.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

15.300 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

2 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

2 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

450.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

6.885.000.000 đồng