Tháng 8/2014, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm ở tất cả các kỳ hạn

pv.

(Tài chính) Trong tháng 8/2014, hoạt động huy động vốn trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) tiếp tục ổn định ở mức cao với giá trị phát hành sơ cấp đạt 22.035 tỷ đồng. Dù giá trị huy động thấp hơn tháng trước nhưng điểm tích cực là lãi suất huy động của tất cả các kỳ hạn đều đồng loạt giảm với mức giảm từ 0,17 - 0,68%.

Phát hành sơ cấp ổn định ở mức cao

Trong tháng 8/2014, hoạt động đấu thầu TPCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vẫn tiếp tục được tổ chức định kỳ theo lịch biểu với 7 phiên đấu thầu, huy động được 22.035 tỷ đồng TPCP (khối lượng huy động/khối lượng phát hành đạt 81%). Trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 19.515 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 300 tỷ đồng, UBND Thành phố Hà Nội huy động được 2.220 tỷ đồng. So với tháng 7, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 8 giảm 5%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,08%/năm, 3 năm trong khoảng 5,42-6,00%/năm, 5 năm trong khoảng 6,37-7,26%/năm, 10 năm là 7,80-8,00%/năm. So với tháng 7, nhìn chung lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 0,17%/năm, 3 năm giảm 0,26%/năm, 5 năm giảm 0,31%/năm và 10 năm giảm 0,68%/năm.

            Bảng tổng hợp phát hành trái phiếu Chính phủ sơ cấp tháng 8/2014

                                                                                    Đơn vị: triệu đồng

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

Khối
lượng

 gọi thầu

Khối lượng

đăng ký

Khối lượng

 trúng thầu

Vùng lãi suất
 đặt thầu
(%/năm)

Vùng lãi suất trúng thầu
(%/năm)

2 Năm

1

1.000.000

2.770.000

1.000.000

4,99-5,60

5,08-5,08

3 Năm

5

8.000.000

10.561.000

4.290.000

5,25-6,20

5,42-6,00

5 Năm

7

13.000.000

19.672.000

10.745.000

5,50-8,00

6,37-7,26

10 Năm

2

6.000.000

15.643.000

6.000.000

7,20-8,63

7,80-8,00

Tổng

 

28.000.000

48.646.000

22.035.000

 

 

                                                                                                             Nguồn: HNX

Giao dịch thứ cấp duy trì thanh khoản tốt

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 8/2014, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 447 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 47,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 3 năm, 2 năm, 5 năm và 12 tháng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 260 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 26,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 6,8 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 6,0 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 575 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos đạt hơn 97 tỷ đồng.

 Bảng tổng hợp giao dịch trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 8/2014

                                                                                     Đơn vị: Đồng

STT

Kỳ hạn còn lại

Khối lượng giao dịch

Giá trị giao dịch

Vùng lợi suất

1

1 Tháng

500.000

54.226.500.000

58,5446 - YTM – 58,5446

2

6 Tháng

1.500.000

162.890.500.000

3,9993 - YTM – 4,3995

3

9 Tháng

8.450.000

876.900.950.000

4,4297 - YTM – 16,6159

4

12 Tháng

51.200.000

5.600.728.600.000

4,5496 - YTM – 21,4727

5

2 Năm

107.863.332

11.558.629.407.216

4,9103 - YTM – 15,8123

6

3 Năm

154.200.228

16.246.212.971.888

5,2801 - YTM – 11,7496

7

3 - 5 Năm

19.680.000

2.136.970.510.000

5,6499 - YTM – 9,6780

8

5 Năm

75.330.000

7.756.862.680.000

6,2700 - YTM – 9,8329

9

5 - 7 Năm

3.520.000

403.775.800.000

7,5661 - YTM – 8,8806

10

7 Năm

1.500.000

183.673.500.000

7,1000 - YTM – 7,5999

11

7 - 10 Năm

3.820.000

396.825.420.000

9,2857 - YTM – 9,2857

12

10 Năm

19.588.000

2.092.831.530.000

7,8500 - YTM – 9,1403

 

Tổng

447.151.560

47.470.528.369.104

 

     *YTM: Yield to Maturity                                                                                                   Nguồn: HNX

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 8/2014, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 5 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 480 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc theo phương thức giao dịch repos đạt 9,5 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 898 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán tín phiếu Kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 114 tỷ đồng. Không có giá trị giao dịch tín phiếu Kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức repos.