Tháng 8, đơn vị hành chính sự nghiệp triển khai nộp thuế điện tử

Theo Thoibaotaichinh

Trong tháng 8, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ khai và nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữa ký số của Ban Cơ yếu chính phủ cấp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đây là một nội dung được đề cập trong công văn số 3304/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế gửi tới cục thuế các tỉnh/thành phố, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử trong tháng 12/2016.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương và quyết liệt việc: Chỉ đạo, đôn đốc triển khai nộp thuế điện tử; triển khai phối hợp với các ngân hàng thương mại.

Các cục thuế phải báo cáo với UBND tỉnh/thành phố về nội dung Nghị quyết số 19/NQ/2016/NQ-CP, đồng thời trình ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử.

Trong đó,đềnghị UBND tỉnh,/thành phốcó công văn yêu cầusở thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí phối với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ nộp thuế điện tử.

Các ngân hàng thương mại và KBNN hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Quán triệt các ngân hàng thương mại không thu thuế tiền mặt (trừ khoản thu lệ phí trước bạ). KBNNnhắc nhở, tuyên truyền các doanh nghiệp đang nộp thuế trực tiếp tại kho bạc chuyển sang nộp thuế điện tử.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế giao nhiệm vụ/chỉ tiêu cụ thể cho từng chi cục thuế, đảm bảo 3 chỉ tiêu (95% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 95% giao dịch nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức nộp thuế điện tử; 95% số tiền thực hiện nộp thuế trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đề nghị các cục thuế tiếp tục, tăng cường, chủ động, đôn đốc thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử đã ký với các ngân hàng.

Ngoài ra, các cục thuế rà soát các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn chưa ký thỏa thuận hợp tác về triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế, đồng thời tổng hợp danh sách và thông tin đầu mối liên hệ của các ngân hàng chưa ký thỏa thuận hợp tác.