Cục Thuế Phú Thọ:

Tăng cường thanh tra giá chuyển nhượng doanh nghiệp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Công tác thanh tra, nhất là thanh tra giá chuyển nhượng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện đạt kết quả nổi bật, góp phần vào việc chống thất thu và tăng thu ngân sách nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã thực hiện thanh tra 58 DN; truy thu, truy hoàn và xử phạt vi phạm hành chính, thu về ngân sách hơn 32 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã thực hiện thanh tra 58 DN; truy thu, truy hoàn và xử phạt vi phạm hành chính, thu về ngân sách hơn 32 tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra giá chuyển nhượng

Số liệu báo cáo của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cho thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, Cục Thuế đã thực hiện thanh tra 58 doanh nghiệp (DN); truy thu, truy hoàn và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 32 tỷ đồng tiền thuế. Nổi bật trong công tác này là Cục Thuế đã thực hiện thanh tra giá chuyển nhượng ở 3 (DN) FDI, đã kết luận thanh tra 1 (DN) là Công ty TNHH Pangrim Neotex, với số tiền truy thu trên 18 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 286 tỷ đồng. Cục Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình thanh tra (DN), cán bộ thuế luôn thực hiện theo đúng Luật Quản lý thuế và Quy trình Thanh tra của Tổng cục Thuế; các (DN) vi phạm pháp luật thuế được xử lý nghiêm.

Đặc biệt, thông qua công tác thanh tra thuế của các (DN), cơ quan thuế đã phát hiện kịp thời những sai sót, những hành vi vi phạm, gian lận về thuế, từ đó có các biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời, tạo tính răn đe trong việc chấp hành pháp luật thuế.

Để đạt được kết qủa trên, Cục Thuế đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thanh tra của ngành; thành lập Tổ Chỉ đạo, tập trung phân tích rủi ro để lập kế hoạch thanh tra; thành lập Tổ Chỉ đạo thanh tra giá chuyển nhượng; xây dựng kế hoạch thanh tra trên ứng dụng lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế (TPR) theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Thuế, đúng tiến độ và thời gian quy định. Cục Thuế phân công từng đoàn thanh tra với cán bộ đảm bảo đồng đều về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với (DN) lớn, kinh doanh nhiều ngành nghề, Cục Thuế bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Trước khi thanh tra tại (DN), các đoàn thanh tra ban hành thông báo, yêu cầu (DN) cung cấp hồ sơ, tài liệu để phân tích, thu thập thông tin để có đủ cơ sở pháp lý theo quy định. Các trường hợp vướng mắc về chính sách, nghiệp vụ về giá chuyển nhượng được Cục Thuế báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời.

Riêng về công tác thanh tra giá chuyển nhượng ở các (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn được ngành Thuế đánh giá là nhiệm vụ rất khó khăn, thách thức, phức tạp trong điều kiện nhân lực làm công tác này còn hạn chế. Để khắc phục những khó khăn, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã rà soát, thu thập thông tin của (DN) có giao dịch liên kết để đưa vào kế hoạch thanh tra.

Đặc biệt, bằng sự nỗ lực vừa làm vừa nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, các cán bộ làm công tác thanh tra giá chuyển nhượng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ bước đầu đã nắm được công việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Tuy số lượng thanh tra giá chuyển nhượng ở các (DN) FDI chưa nhiều, số thuế truy thu chưa lớn, nhưng đã có tác động lan tỏa trong cộng đồng (DN), nhiều (DN) có giao dịch liên kết đã chủ động báo cáo, kê khai thông tin giao dịch liên kết và điều chỉnh tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp so với các năm trước.

Qua công tác thanh tra giá chuyển nhượng, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã được Tổng cục Thuế đánh giá là 1 trong 5 cục thuế triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Chuyển nhượng giá ở các (DN) FDI còn phức tạp

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra giá chuyển nhượng ở (DN) FDI thời gian qua, ngành Thuế địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, việc thanh tra giá chuyển nhượng mất nhiều thời gian để đối chiếu, phân tích thông tin và thời gian chờ Tổng cục Thuế cung cấp tỷ suất lợi nhuận của các (DN) có giao dịch độc lập, trong khi đó thời gian thanh tra theo quy định có giới hạn.

Các dữ liệu thông tin còn hạn chế, thiếu các cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác ấn định thuế có tính hệ thống và căn cứ pháp lý; kinh nghiệm công tác thanh tra giá chuyển nhượng của cán bộ làm trực tiếp còn ít, chưa được đào tạo, tập huấn, kinh nghiệm chưa nhiều; kỹ năng thực hiện các phương pháp xác định giá thị trường của cán bộ thanh tra còn hạn chế... Trong khi đó, hình thức chuyển nhượng giá ở các (DN) FDI rất đa dạng, phức tạp.

Để khắc phục những khó khăn đó và phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra theo đúng mục tiêu đề ra, hiện nay, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đang chỉ đạo các đơn vị tăng cường thanh tra giá chuyển nhượng đối với các (DN) FDI theo kế hoạch đã được Tổng cục Thuế phê duyệt.

Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc phân tích thông tin rủi do người nộp thuế để có các biện pháp thanh tra phù hợp; áp dụng nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thanh tra, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch được giao; rút ra các bài học kinh nghiệm tổ chức thanh tra có hiệu quả; tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt của cán bộ thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra...