Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh:

Thanh tra trên 7.200 doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã thanh tra, kiểm tra trên 7.200 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 1.753,62 tỷ đồng, tăng 37,19% so cùng kỳ năm 2016.

Theo Cục Thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017, kết quả thanh tra, kiểm tra trong 5 tháng năm 2017 tại 7.230 doanh nghiệp với số thuế truy thu và phạt là 1.753,62 tỷ đồng, tăng 37,19% so cùng kỳ năm 2016; Giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 175,5 tỷ đồng, giảm lỗ là 5.041,72 tỷ đồng.

Trong đó, kiểm tra tại cơ quan Thuế 58.316 hồ sơ kê khai thuế, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế kê khai bổ sung là 15,6 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ; Thực hiện 6.710 lượt kiểm tra tại doanh nghiệp, đạt 38% so với kế hoạch năm 2017, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Số thuế truy thu, phạt và truy hoàn là 662,1 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016, số thuế ấn định là 3,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 134,6 tỷ đồng, giảm lỗ 2.222,7 tỷ  đồng. 

Trong 5 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế TP.HCM  thực hiện thanh tra 520 hồ sơ, giảm 18% so với cùng kỳ, số thuế truy thu và phạt là 1.091,52 tỷ đồng đạt 51,3%, giảm khấu trừ 40,90 tỷ đồng, giảm lỗ 2.819,02 tỷ đồng. 

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tập trung các chuyên đề và phân tích các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro lớn, các tập đoàn, tổng công ty có doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước lớn. 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, dược phẩm, doanh nghiệp có hoàn thuế; các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ; doanh nghiệp nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp có ưu đãi miễn, giảm thuế.