Sẽ cơ cấu lại nguồn thu thuế cho phù hợp với tình hình mới

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong bối cảnh thu từ dầu thô và nhiều loại thuế khác giảm theo cam kết của các hiệp định, Tổng cục Thuế cho biết sẽ cơ cấu lại nguồn thu theo hướng đẩy mạnh thu nội địa để bù đắp khoản hụt thu trên đây.

Làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Gia Lâm - Hà Nội. Ảnh: NM.
Làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Gia Lâm - Hà Nội. Ảnh: NM.

Đây là nội dung được Tổng cục Thuế đề cập khi cho ý kiến về việc xây dựng Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2017 - 2019 của Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế cho biết, đối với công tác quản lý thuế, cần xây dựng giải pháp, chính sách phù hợp để hạn chế các tác động tiêu cực do giảm thu từ tài nguyên khoáng sản và thực hiện các cam kết quốc tế về cắt giảm hàng rào thuế quan.

Theo đó, để tìm kiếm các giải pháp thu hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển khai nhiều đề án để tìm kiếm những giải pháp thu theo hướng tăng thu nội địa, giảm thu từ dầu thô và nguồn thu từ tài nguyên, khoáng sản.

Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Thuế đã đề ra định hướng Kế hoạch cải cách hệ thống thuế. Cụ thể, sẽ cơ cấu lại nguồn thu theo hướng tăng thu nội địa (không kể thu từ dầu thô). Đến năm 2020, thu nội địa đạt trên 80% tổng thu ngân sách nhà nước; tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí và lệ phí tăng bình quân 16-18%/năm.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết thêm, chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính là không tăng thuế, mà phải có chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu. Khi doanh nghiệp phát triển tốt, sẽ nộp thuế nhiều hơn cho ngân sách nhà nước, và như thế việc tăng thu mới thật sự hiệu quả và bền vững.

Ngoài việc cơ cấu lại nguồn thu, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phấn đấu đến năm 2020 là một trong 4 nước đứng đầu ASEAN được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế.

Xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro đối với các nghiệp vụ quản lý thuế từ khâu đăng ký thuế, khai thuế; nộp thuế; nợ thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; hoàn thuế; kiểm tra, thanh tra thuế...

"Tổng cục Thuế đang tiến hành nghiên cứu, áp dụng các biện pháp dự báo thu hiện đại, tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thu ngân sách. Tăng cường hợp tác, phối hợp với các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật để đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý thuế...", ông Nam cho biết.