Thay đổi thông tin, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư

Theo A.N/nhandan.vn

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, Trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 11/11.
Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 11/11.

Thay đổi thông tin lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Ngày 11/11/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 53/GCNTVLK-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

2. Tên viết tắt: TPS

3. Số hiệu thành viên: 048

4. Trụ sở chính: Tầng 3, số 75 - 77 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 028. 39118014       Fax: 028. 39118015

8. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 11/11/2021. Thông tin chi tiết:

1. Trụ sở chính: Tầng 4 và Tầng 7, Tòa nhà Ruby, số 81 - 83 - 85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh

2. Điện thoại: 028. 73013839      Fax: 028. 39118015

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 94/GPĐC-UBCK ngày 26/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.     

Cấp mã VEG cho Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2021/GCNCP-VSD ngày 10/11/2021 và cấp mã chứng khoán cho Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần như sau:

Tên tổ chức phát hành:  Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần

Trụ sở chính: Số 2 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 38523063-38523058

Fax: 024 38523926

Vốn điều lệ: 1.422.939.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP

Mã chứng khoán: VEG

Mã ISIN: VN000000VEG9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 142.293.900 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.422.939.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11/11/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần đăng ký giao dịch cổ phiếu VEG trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VEG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa được cấp mã giao dịch AAT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1 số 15/2019/GCNCP-VSD-1 ngày 09/11/2021 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho TCPH như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3770 304

Fax: 0237 3772 064

Vốn điều lệ: 388.014.890.000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 09/11/2021

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa

Mã chứng khoán: AAT

Mã ISIN: VN000000AAT4

Sàn giao dịch: HOSE

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán bổ sung: 4.001.489 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán bổ sung: 40.014.890.000 đồng

Tổng số lượng chứng khoán: 38.801.489 Cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán: 388.014.890.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11/11/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu IDV

Căn cứ công văn số 6036/UBCK-PTTT ngày 08/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HNX

1

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Công đoàn Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng
Vĩnh Phúc

IDV

277

 

Tổng cộng

277

 

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11/11/2021.