Thông quan hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật?

Nghi Kiều

(Tài chính) Trước phản ảnh từ phía doanh nghiệp và một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố cho rằng cách hiểu về đối tượng hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật chưa được thống nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ thực vật, ngày 16/10/2012, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5662/TCHQ-GSQL hướng dẫn các đơn vị xác định đối tượng hàng hóa xuất khẩu phải kiểm dịch thực vật.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Theo đó, Công văn số 5662/TCHQ-GSQL do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh ký, khẳng định:

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Điều 8 và Điều 15 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật thì hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu phải kiểm dịch trong các trường hợp sau:

a) Điều ước quốc tế Việt Nam tham gia quy định phải kiểm dịch;

b) Nước nhập khẩu hàng hóa yêu cầu kiểm dịch;

c) Hợp đồng mua bán hàng hóa yêu cầu kiểm dịch;

d) Chủ hàng hóa xuất khẩu yêu cầu kiểm dịch.

Trường hợp nêu tại điểm a và b trên đây: thực hiện theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc của cơ quan kiểm dịch. Trường hợp không có thông báo của cơ quan chức năng thì cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng phải nộp giấy chứng nhận kiểm dịch khi xuất khẩu hàng hóa.

Đối với trường hợp nêu tại điểm c: cơ quan hải quan yêu cầu chủ hàng phải nộp giấy chứng nhận kiểm dịch khi xuất khẩu hàng hóa.

Trường hợp nêu tại điểm d: cơ quan hải quan không yêu cầu nộp giấy chứng nhận kiểm dịch khi xuất khẩu hàng hóa.

2. Về Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, thay thế cho Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc áp dụng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc Danh mục vật thể phải kiểm dịch thực vật nêu tại Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT hoặc đối với hàng hóa ngoài Danh mục này, cơ quan hải quan chỉ yêu cầu chủ hàng nộp giấy chứng nhận kiểm dịch trong trường hợp có yêu cầu kiểm dịch nêu tại các điểm a. b và c thuộc mục 1 nêu trên.