Thu BHXH đạt 101% kế hoạch giao, nợ BHXH giảm 0,8% so với năm 2016

PV.

BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 12/2017, với nhiều thông tin nóng.

Phó Tổng giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cung cấp thông tin cho báo chí về BHXH, BHYT.
Phó Tổng giám đốc BHXH Phạm Lương Sơn cung cấp thông tin cho báo chí về BHXH, BHYT.

Tại Hội nghị, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, năm 2017, BHXH Việt Nam đã tập trung vào công tác thu, phát triển đối tượng, chỉ đạo BHXH các tỉnh có số người tham gia BHYT thấp so với tỷ lệ chung của toàn quốc; người lao động làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa tham gia BHXH. 

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung mọi nguồn lực để đôn đốc kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng từ 3 tháng trở lên, phải đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN trước thời điểm 31/12/2017; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ gối đầu sang năm 2018 ở mức dưới 3%.

Toàn ngành BHXH thu 289.349 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch giao; trong đó, thu BHXH là 194.943 tỷ đồng; thu BHTN là 13.263 tỷ đồng; thu BHYT là 81.143 tỷ đồng. Toàn Ngành cấp 13,5 triệu sổ BHXH, đạt 99,3% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; cấp được 78,2 triệu thẻ BHYT. Thực hiện Luật BHXH, ngành BHXH đã bàn giao khoảng 9,1 triệu sổ BHXH, đạt trên 70% so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao cho người lao động.

Đặc biệt, theo Phó Tổng giám đốc Phạm Lương Sơn, năm 2017, số tiền nợ BHXH đã giảm đáng kể. Nếu như tháng 11/2017, số tiền nợ là hơn 10.000 tỷ đồng thì vào cuối năm 2017 đã giảm xuống còn 5.737 tỷ đồng, chiếm 3,0% số kế hoạch thu BHXH do Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,8% so với năm 2016.

Trước đó, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cũng đã chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung mọi nguồn lực để đôn đốc kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra đột xuất các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng từ 3 tháng trở lên, phải đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN trước thời điểm 31/12/2017; phấn đấu đến hết 31/12/2017 số nợ còn khoảng 2,5%. Trường hợp cần thiết, cử cán bộ trực tiếp đi kiểm tra, giám sát tại BHXH các tỉnh đến hết ngày 31/12/2017.

Cũng theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, năm 2017, chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành 270.316 tỷ đồng; trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 45.170 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 132.474 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 7.422 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh BHYT 85.250 tỷ đồng.