Cục Thuế TP. Hải Phòng:

Thu ngân sách nhà nước quý I/2021 thuộc nhóm cao nhất nước

T.Hảo

Cục Thuế TP. Hải Phòng vừa tổ chức sơ kết công tác thuế quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II/2021. Theo đó, kết quả thu ngân sách nhà nước quý I của Cục nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Cục Thuế TP Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách quý II đạt tối thiểu 23-25% dự toán giao (lũy kế 6 tháng đạt tối thiểu 47-48% dự toán thu HĐND Thành phố).
Cục Thuế TP Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách quý II đạt tối thiểu 23-25% dự toán giao (lũy kế 6 tháng đạt tối thiểu 47-48% dự toán thu HĐND Thành phố).

Năm 2021, Cục thuế TP. Hải Phòng được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nội địa giao là 26.289 tỷ đồng; Tổng cục Thuế giao nhiệm là 33.000 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất là 6.000 tỷ đồng, tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 27.000 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân thành phố giao là 35.000 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất là 6.000 tỷ đồng, tổng thu trừ tiền sử dụng đất là 29.000 tỷ đồng.

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh năm 2021 đại dịch Covid-19 vẫn còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Song, bám sát sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Cục đã mang lại kết quả tích cực.

Lũy kế 03 tháng thu nộp vào NSNN tổng số 8.587,7 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán Trung ương giao, đạt 24,5% dự toán HĐND, 102,4% so với dự toán giao quý I và  tăng 24% so cùng kỳ  năm trước. Nếu không tính tiền sử dụng đất tăng 10,8% so cùng kỳ, Cục thuế Hải Phòng thuộc nhóm những tỉnh, thành có tăng trưởng thu ngân sách quý I/2021 cao nhất cả nước.

Trong quý I/2021, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu: Chỉ đạo quyết liệt dự toán thu ngân sách ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm với mục tiêu phấn đấu hoàn thành  dự toán giao quý I; Giao chỉ tiêu nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, chỉ tiêu thu hồi nợ đọng, chỉ tiêu kiểm tra nội bộ, chỉ tiêu thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo Quyết định của Tổng cục Thuế  cho các Phòng Thanh tra, kiểm tra và các Chi cục Thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế đã tăng cường kiểm tra, rà soát số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để đưa vào quản lý thuế, xác định chính xác số doanh nghiệp tạm ngừng, nghỉ kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền…

Dự báo tình hình thu ngân sách nhà nước quý II/2020 sẽ  gặp nhiều khó khăn do Chính Phủ tiếp tục ban hành các chính sách giãn thuế cho doanh nghiệp (thời gian và đối tượng giãn thuế sẽ dài và rộng hơn) sẽ tác động trực tiếp tới tình hình thu ngân sách nhà nước quý II/2021. 

Lũy kế 03 tháng thu nộp vào NSNN tổng số 8.587,7 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán Trung ương giao, đạt 24,5% dự toán HĐND, 102,4% so với dự toán giao quý I và  tăng 24% so cùng kỳ  năm trước.

Hiện Cục Thuế TP Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách quý II đạt tối thiểu 23-25% dự toán giao (lũy kế 6 tháng đạt tối thiểu 47-48% dự toán thu HĐND Thành phố).

Để đạt được mục tiêu này, Cục Thuế Thành phố sẽ chủ động rà soát và quản lý hiệu quả các nguồn thu, tăng cường công tác thanh kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế... Quan trọng hơn là đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh, từ đó tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho Ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ở các lĩnh vực còn dư địa, thất thu; quyết liệt chống doanh nghiệp thành lập để buôn bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, kiên quyết xử lý thu hồi tiền thuế của doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do cơ quan pháp luật đã có kết luận vi phạm; tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với công chức, viên chức trong toàn ngành thuế.

Mỗi cán bộ, công chức, người lao động cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Toàn Cục Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dự toán thu ngân sách và nhiệm vụ công tác thuế quý II/2021 với kết quả cao nhất để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước.