Thủ tục hải quan đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

PV.

(Tài chính) Hiện nay, do chính sách thuế có nhiều thay đổi nên doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang gặp một số vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Để giúp DN giải quyết nhanh chóng thủ tục hải quan, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Cục Hải quan Đồng Nai đã kịp thời hướng dẫn DN về vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, Bộ Tài chính đã có quy định cụ thể đối với trường hợp phải nộp chứng từ thanh toán qua ngân hàng nhưng khi nộp hồ sơ hoàn thuế người nộp thuế chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng tại điểm d Khoản 8 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Theo đó, tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế, nếu DN chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng do thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng xuất khẩu dài hơn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu cuối cùng hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, thì thời hạn phải nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế vẫn thực hiện theo đúng thời hạn hướng dẫn tại khoản 2 Điều này. Tuy nhiên, Cục Thuế Đồng Nai cũng lưu ý, DN phải có bản cam kết xuất trình chứng từ thanh toán trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng hoặc phụ kiện hợp đồng.

Ngoài ra, đối với trường hợp chưa có chứng từ thanh toán do chưa đến hạn thanh toán, DN đề nghị được xét hoàn thuế trước khi cung cấp được chứng từ thanh toán hoặc quá hạn thanh toán trên hợp đồng nhưng không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì chuyển hồ sơ hoàn thuế sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo đúng qui định tại Điều này. Nếu qua kết quả kiểm tra xác định hàng đã thực xuất thì được hoàn thuế và không thu thuế theo quy định thì DN không phải nộp chứng từ thanh toán sau khi đã có quyết định hoàn thuế, không thu thuế.

Căn cứ theo các quy định trên, nếu công ty nợ chứng từ thanh toán khi nộp hồ sơ thanh khoản thì hồ sơ thanh khoản công ty vẫn áp dụng theo quy định tại Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, trừ chứng từ thanh toán.