Thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh quốc tế

Theo customs.gov.vn

​Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời Hiệp hội Chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC) về việc triển khai Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Từ ngày 01/4/2016, Tổng cục Hải quan tiến hành thực hiện thủ tục hải quan với hàng hóa XK, NK, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh (CPN) quốc tế quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động xây dựng lộ trình thực hiện trên cơ sở kết nối phần mềm của DN kinh doanh dịch vụ CPN với cơ quan hải quan.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan không thu lệ phí hải quan đối với hàng hóa XK, NK có trị giá thấp gửi qua dịch vụ CPN khi thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC.

Căn cứ quy định tại điểm a.3, khoản 4 Điều 14 của Thông tư, tiền thuế của DN kinh doanh dịch vụ CPN nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan sẽ được tự động trừ lùi trên hệ thống.

Cơ quan hải quan căn cứ vào trọng lượng khai báo của DN kinh doanh dịch vụ CPN trên tờ khai hải quan để kiểm tra.

Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng, cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai báo của DN CPN, trừ trường hợp sau: “thông tin về trọng lượng hàng hóa trên hệ thống, các chứng từ do người khai hải quan xuất trình có sự chênh lệch bất thường với thông tin về trọng lượng hàng hóa trên các chứng từ khác do cơ quan hải quan thu thập được và lô hàng có khả năng vi phạm pháp luật”.

Trường hợp này, công chức hải quan đề xuất Chi cục trưởng Chi cục hải quan tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát theo quy định.

Chi cục trưởng Chi cục hải quan chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến lô hàng trong trường hợp không phát hiện vi phạm.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, việc kiểm tra thực tế hàng hóa có thể thực hiện qua máy soi. Phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc kết quả kiểm tra qua máy soi chưa đủ cơ sở để xác định hàng hóa thì tiến hành kiểm tra thủ công.

Chi cục trưởng Chi cục CPN căn cứ quản lý rủi ro và hồ sơ hải quan để ra quyết định kiểm tra theo hình thức soi chiếu bằng máy soi hoặc kiểm tra thủ công.

Việc mô tả hàng hóa được phép khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh vì hàng hóa có giá trị thấp, được miễn thuế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị DN kinh doanh dịch vụ CPN khi tiến hành khai báo hải quan phải khai báo cụ thể tiêu chí “nội dung mô tả tên hàng” để làm căn cứ xác định trị giá khai báo đối với hàng hóa XK, NK.

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có mã số thuế, trong thời gian chờ được cấp mã số thuế, người khai hải quan được phép sử dụng mã tạm “9999999999-998” để khai báo hải quan.