“Thúc” tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

PV.

Để đẩy nhanh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đẩy nhanh quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN. Nguồn: internet
Đẩy nhanh quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN. Nguồn: internet

Thoái vốn 4.473 tỷ đồng trong 10 tháng

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các DNNN tập trung thực hiện đẩy mạnh cổ phần hóa, cơ cấu lại DNNN. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính đối với DNNN; Tích cực đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo lộ trình đã đề ra.

Nhờ đó, lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, đã có 38 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị là 81.050 tỷ đồng, trong đó giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.917 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 10/2017, các đơn vị thoái được 634 tỷ đồng, thu về 765 tỷ đồng, bao gồm: lĩnh vực tài chính ngân hàng được 86 tỷ, thu về 196 tỷ đồng; doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) được 483 tỷ đồng, thu về 495 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán vốn được 64 tỷ đồng, thu về 74 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 4.473 tỷ đồng, thu về 16.764 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm, chưa đạt được kế hoạch đề ra; nguyên nhân là do một số lãnh đạo DNNN vẫn còn tư tưởng e ngại, chưa quyết liệt; Việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm; Các doanh nghiệp đã cổ phần hóa chậm thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán...

Khẩn trương triển khai cổ phần hóa, thoái vốn

Để đẩy nhanh quá trình sắp xếp, đổi mới DNNN, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các DNNN; tăng cường công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Mới đây, xét theo đề nghị của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Theo đó,  khẩn trương triển khai cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp và các công việc liên quan theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa tăng cường vai trò giám sát đối với doanh nghiệp; Cơ quan giám sát, doanh nghiệp cùng có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp; Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hóa; thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chủ động xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.