Thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với máy móc theo hình thức tạm nhập tái xuất

PV.

(Tài chính) Thời gian gần đây, đã có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc thiết bị nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất để phục vụ dự án khai mỏ.

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Trả lời những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 2120/TCHQ-TXNK ngày 24/04/2013 giải đáp những thắc mắc của công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái (Tầng 14, Tòa nhà Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Theo đó, Công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

1/ Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa là máy móc, thiết bị nhập khẩu theo loại hình tạm nhập tái xuất để phục vụ dự án đầu tư phải chịu thuế nhập khẩu và được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài)

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ dự án khai mỏ đề nghị nghiên cứu hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

2/ Về thuế GTGT

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT; khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ dự án khai mỏ nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định nêu trên.