Tích cực chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện truyền tải

Nguyễn Phúc An (Báo Nhân dân)

Công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Trước kỷ nguyên của nền công nghệ hiện đại, của lối tư duy khác biệt, hơn bao giờ hết mỗi chi bộ Đảng và đảng viên cần “chuyển đổi” đúng cách để phù hợp với thời đại mới. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) thuộc Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chỉ đạo Ban lãnh đạo và đảng viên tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành lưới điện truyền tải và hạ tầng công nghệ thông tin.

Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tích cực ứng dụng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, quản lý vận hành lưới điện truyền tải.
Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tích cực ứng dụng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát, quản lý vận hành lưới điện truyền tải.

Xác định rõ chiến lược

Đảng ủy PTC1 nhận định chuyển đổi số là nhu cầu quan trọng và buộc phải thực hiện, với mục tiêu “Chuyển đổi số là cơ hội vô giá để ngành truyền tải điện phát triển dựa trên những đột phá về công nghệ số, nếu tận dụng cơ hội này chúng ta sẽ theo kịp các tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới”.

Để thực hiện thành công mục tiêu thách thức này, Đảng ủy PTC1 định hướng: Chuyển đổi số gắn liền với chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, chiến lược chuyển đổi số được xây dựng như sau: PTC1 sẽ chuyển đổi từ con người bằng việc đào tạo nhân lực hiểu về chuyển đổi số và thực thi hiệu quả. Sau đó, sẽ đến các bước gồm: số hóa quản trị, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành lưới truyền tải điện và xây dựng hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin phục vụ chuyển đổi số. 

Hướng đi này của PTC1 cũng phù hợp chỉ đạo của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Đó là: kêu gọi các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó, xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm ứng dụng tiến bộ của công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. 

Lấy con người làm trung tâm chuyển đổi

Khi chuyển đổi số, có vô vàn rào cản mà các tổ chức, doanh nghiệp phải đối mặt, như văn hóa doanh nghiệp hay tính minh bạch; thay đổi toàn bộ quy trình. Một trong những khó khăn lớn nhất chính là chuyển đổi con người, chuyển đổi tư duy. Nhận thức điều đó, Đảng ủy PTC1 chỉ đạo Ban lãnh đạo đẩy mạnh công tác xây dựng nhân lực chuyển đổi số thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người lao động song hành với kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho các bộ phận công nghệ thông tin. 

Về mặt chủ trương, Đảng ủy PTC1 ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động” với mục tiêu đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại nhằm góp phần xây dựng xây dựng PTC1 là một trong những đơn vị dẫn đầu của EVNNPT trong quản lý vận hành lưới truyền tải điện. 

Trong năm 2021, công ty đã tổ chức 2 lớp chuyển đổi số trong EVNNPT bằng hình thức đào tạo E-Learning nội dung đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số và khoa học phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp, đối tượng là CBCNV làm công nghệ thông tin trong công ty, các thành viên trong tổ công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Tổ chức 2 khóa đào tạo về nhận thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi số cho cán bộ quản lý; quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, công ty xây dựng tài liệu về các thói quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi số, an toàn thông tin để cán bộ đảng viên công nhân viên thực thi.

Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra cú hích chưa từng có về nhu cầu chuyển đổi số của mọi tổ chức, doanh nghiệp. PTC1 không nằm ngoài xu thế đó. Nhanh chóng nắm bắt tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin, Đảng ủy Công ty chỉ đạo Ban lãnh đạo chuyển dịch mạnh mẽ và nâng tầm vị thế bằng cách thành lập và ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo chuyển đổi số.

Ban chỉ đạo đã thành lập các tổ công tác giúp việc gồm: Truyền thông và đào tạo nhằm thay đổi nhận thức và nâng cao trình độ; Quản trị; Đầu tư xây dựng; Quản lý vận hành lưới Truyền tải điện; Xây dựng Hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin và an toàn an ninh thông tin.

Tổng quan nhiệm vụ chuyển đổi số của PTC1 gồm 63 nhiệm vụ, 144 mục tiêu, 181 công việc cụ thể. Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành 104 công việc cụ thể; trong đó, PTC1 được giao 71 công việc và 34 công việc phối hợp thực hiện (do EVNNPT hoặc các đơn vị khác trực thuộc EVNNPT chủ trì).

Tính đến hết tháng 10/2021, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của PTC1 hoàn thành: 49 công việc, đạt tỷ lệ 70 %; đang thực hiện: 22 công việc, đạt tỷ lệ 30 %; tỷ lệ hoàn thành trong cả giai đoạn 2021-2025 đạt 39 %.

Đối với các công tác của Đảng, Đảng ủy PTC1 nghiên cứu các giải pháp lưu trữ điện tử thay thế cho hệ thống lưu trữ các văn bản giấy tờ trước đây, đổi mới phương thức trao đổi giữa đảng bộ đến các chi bộ, từ chi bộ đến các đảng viên đều dưới dạng điện tử có kèm hệ thống xác thực điện tử.

Xây dựng và phát triển nhóm chung trong chi bộ, đảng bộ để cập nhật các tình hình chỉ đạo mới nhất của Đảng, đồng thời là nguồn tra cứu các thông tin, các nghị quyết và văn kiện của Đảng. Việc thu Đảng phí cũng được triển khai theo hình thức E-banking để thuận tiện cho các đảng viên cũng như người quản lý. Tăng cường việc trao đổi, học tập nghị quyết qua cầu truyền hình hoặc các ứng dụng họp trực tuyến.

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản trị và kinh doanh

Ngoài định hướng và phân công nhiệm vụ, PTC1 đã đưa các công nghệ mới vào áp dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất. Một số công nghệ đặc trưng đã mang lại kết quả rõ rệt. Có thể kể đến hệ thống quan trắc sét giúp hỗ trợ công tác xác định vị trí sự cố, cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố do giông sét để có đánh giá, đưa ra giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Hệ thống định vị sự cố giúp định vị vị trí, khoảng cột xảy ra sự cố một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Trước kia, để tìm vị trí sự cố có khi mất thời gian từ 2-3 ngày, từ khi áp dụng hệ thống định vị sự cố, việc tìm điểm sự cố rất kịp thời, nhanh chóng với khoảng thời gian nhỏ hơn 24 giờ (tùy thuộc vào thời điểm xảy ra sự cố vào ban đêm, tình hình thời tiết… Hệ thống với sai số trung bình dưới 300 - 400 m (trong một khoảng cột) giúp nâng cao độ ổn định, tin cậy lưới truyền tải điện, giảm công sức lao động, tối ưu hóa chi phí vận hành điều này chính là cốt lõi làm nên sự hài lòng khách hàng sử dụng điện.

Công ty cũng ứng dụng UAV trong kiểm tra, quản lý đường dây: Giúp cho công tác kiểm tra đường dây tại những vùng địa hình bị chia cắt, khó khăn trong di chuyển; giảm thiểu thời gian kiểm tra và an toàn cho con người. Nắm bắt được những hiệu quả của công nghệ đem lại, vừa qua, PTC1 đã chủ động nghiên cứu, thử nghiệm một số công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong điều hành và sản xuất của Công ty như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý đường dây, thu thập dữ liệu xây dựng bản đồ lưới, kiểm tra hành lang, cảnh báo vi phạm hành lang an toàn lưới điện…

Bên cạnh đó, còn có thể kể đến ứng dụng số hóa bản đồ lưới điện truyền tải điện 1; Mạng LoraWAN truyền không dây giám sát trạng thái cột, ứng dụng hiệu quả bản đồ lưới điện, bản đồ mạng lưới kênh dịch vụ Viễn thông, Thử nghiệm thiết bị IoT giám sát trạng thái thiết bị và đường dây. Đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ…

Công nghệ cũng giúp Ban lãnh đạo PTC1 quản trị điều hành hiệu quả hơn. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong đào tạo thông qua việc tương tác giữa người đào tạo và học viên. Cán bộ nhân viên được thực hành trên mô hình đào tạo trực quan giúp việc tiếp thu và cải thiện kỹ năng được hiệu quả hơn; xây dựng được nhiều tình huống đào tạo giả định mà thực tế rất khó thực hiện. Công nghệ giúp PTC1 quản lý luồng công việc theo đầu mục với tiến độ rõ ràng. Từ đó, các hệ thống hỗ trợ thông báo, trích xuất báo cáo tổng hợp, tăng hiệu quả trong quản lý điều hành của Công ty.

Việc kiểm soát ra vào tối ưu hơn nhờ ứng dụng camera ứng dụng AI trong giám sát an ninh, soi phát nhiệt mối nối trong trạm biến áp. Từ đó, có thể tự động kiểm soát an ninh, nhiệt độ mối nối và cảnh báo tự động. Công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản giúp các cuộc họp giúp giảm 70 % thời gian tổng hợp, kết luận. Từ đó, hỗ trợ công tác quản lý điều hành công việc, hạn chế hồ sơ giấy; kết hợp cùng công nghệ gọi tự động giúp tăng hiệu quả trong kiểm tra, giám sát ca trực, đội công tác.

Trên cơ sở có 5 cấp độ đánh giá về độ trưởng thành Chuyển đổi số (Cấp độ khởi động, Bắt đầu, Hình thành, Nâng cao, Dẫn dắt), dựa trên kết quả thử nghiệm và áp dụng thực tế tại PTC1, Ban lãnh đạo đánh giá, Công ty đang ở cấp độ 3 về chuyển đổi số. Dự kiến đến năm 2022, PTC1 đạt mức độ 4- Nâng cao. Chuyển đổi số sẽ góp phần giúp PTC1 hiện thực hóa mục tiêu năm 2025 trở thành “Doanh nghiệp số trong lĩnh vực truyền tải điện”.