Tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn được hỗ trợ đến 20% phí bảo hiểm nông nghiệp

PV.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP được Chính phủ mới ban hành là chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, các tổ chức sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn có thể được Nhà nước hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Điều kiện để các tổ chức sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ phí bảo hiểm là phải có quy mô lớn áp dụng khoa học công nghệ và quy trình sản xuất tiên tiến, hướng tới nền nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, các cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cũng được hỗ trợ tối đa 20% phí bảo hiểm nông nghiệp;

Các đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ gồm: Cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau); Vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm); Nuôi trồng thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).

Các rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ gồm: Rủi ro thiên tai (rủi ro thiên tai: bão, lốc, sét, mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét hại...); Rủi ro bệnh dịch (dịch bệnh của động vật, dịch hại thực vật).