Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính: Tháo gỡ nhanh nhất khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Trần Huyền

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sẽ phối hợp, đôn đốc các đơn vị để đảm bảo tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân. Đó là nội dung được ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổ phó thường trực Tổ công tác trao đổi với phóng viên xoay quanh hoạt động của Tổ.

 

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính: Tháo gỡ nhanh nhất khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp - Ảnh 1
Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổ phó thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.  

 

Phóng viên: Bộ Tài chính vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Xin ông cho biết nhiệm vụ, chức năng của Tổ công tác?

Ông Đặng Quyết Tiến: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giao các bộ thành lập tổ công tác, Bộ Tài chính đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổ công tác có 13 thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng, tôi được giao làm Tổ phó thường trực và 12 thành viên là lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục liên quan trực tiếp tới các vấn đề của người dân và doanh nghiệp.

Tổ công tác đặc biệt này có nhiệm vụ lắng nghe, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, người dân; chuyển tải kịp thời các kiến nghị, vướng mắc này đến các cục, vụ chức năng trong Bộ để xử lý nhanh các vấn đề này.

Với phương thức như vậy, Tổ sẽ áp dụng công nghệ thông tin, họp trực tuyến, khi người dân chuyển tải kiến nghị đến Tổ sẽ chuyển ngay cho các vụ, cục để xử lý ngay theo cơ chế sau 1 ngày phải có ý kiến trả lời. Các đơn vị chức năng của Bộ rà soát nếu đúng chức năng, nhiệm vụ của mình thì xử lý ngay.

Đồng thời, Tổ cũng có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trong Bộ giảm bớt thủ tục hành chính để xử lý nhanh những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo chủ động, linh hoạt, thích ứng với dịch bệnh COVID-19. Sau đó, khi có kết quả xử lý, Tổ sẽ tổng hợp báo cáo Tổ trưởng và chuyển đến Tổ công tác của Chính phủ thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư để biết nội dung đã được xử lý.

Như vậy, nhiệm vụ của Tổ là làm sao nhanh nhất rút ngắn thời gian tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Trường hợp không phải chức năng nhiệm vụ của Bộ, Tổ sẽ báo cáo Tổ công tác của Chính phủ để chuyển cho các bộ, ngành, địa phương khác xử lý.

Phóng viên: Tổ có cơ chế tiếp nhận thông tin như thế nào tại các địa phương cũng như phối hợp trong công tác nghiên cứu chính sách, thưa ông?

Ông Đặng Quyết Tiến: Tổ công tác thành lập đặt tại Bộ Tài chính, nhưng ngay tại các tổng cục cũng đều có các cục, vụ, đơn vị chức năng, các cục, chi cục tại các địa phương và đều có đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, người dân. Khi nhận được thông tin, các đơn vị cũng sẽ phải xử lý theo đúng nhiệm vụ, chức năng của mình, đồng thời báo ngay cho Tổ công tác để tránh xử lý chồng chéo.

Về mặt nghiên cứu chính sách, Tổ công tác sẽ tham mưu cho Bộ trưởng đôn đốc các đơn vị trong Ngành nghiên cứu việc xử lý các cơ chế chính sách đã được Chính phủ giao. Ví dụ như: vấn đề miễn thuế trước bạ vừa qua, Tổ công tác đã kiến nghị Vụ Chính sách thuế của Bộ Tài chính sớm trình dự thảo nghị định để lấy ý kiến về triển khai miễn thuế trước bạ cho ô tô. Hay để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về miễn giảm thuế, chúng tôi đang đôn đốc đẩy nhanh việc hoàn thiện Nghị định hướng dẫn để có thể triển khai sớm nhất, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người dân.

Liên quan đến cơ chế chính sách của lĩnh vực hải quan, mới đây chúng tôi đã phối hợp với hải quan đẩy nhanh việc xử lý và ban hành Thông tư số 82/2021/TT-BTC về giám sát hải quan trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc cảng biển ở nơi thực hiện giãn cách, từ đó góp phần thúc đẩy thông quan hàng hóa nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp... Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của Tổ đã đảm bảo thông suốt, phối hợp nhịp nhàng.

Phóng viên: Xin ông cho biết sơ bộ về kết quả triển khai các nội dung công việc của Tổ?

Ông Đặng Quyết Tiến: Theo những nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính có 2 nhóm nhiệm vụ. Ở nhóm nhiệm vụ liên quan đến chính sách thuế, có 2 nghị định đã triển khai. Về hải quan thì đã ban hành 1 thông tư và sẽ tiếp tục rà soát các nội dung khác. Trong tổ chức triển khai thông quan với những mặt hàng y tế, Bộ Tài chính đã đảm bảo được vấn đề nhanh nhất, giảm bớt thủ tục theo yêu cầu của Nghị quyết 105, như là nợ hồ sơ bản chính, nộp bản sao…

Về giải quyết những kiến nghị, đến nay chúng tôi nhận được 7 kiến nghị, đã xử lý 5 kiến nghị, còn lại 2 kiến nghị đang tiếp tục nghiên cứu vì liên quan đến cơ chế chính sách. Ví dụ như: cơ chế chính sách làm sao thông thoáng hơn cho doanh nghiệp FDI có dự án lớn, đang triển khai dở dang, giấy phép ưu đãi hết hạn nhưng chưa được gia hạn do vướng giãn cách, thì có cơ chế nào để họ được thông quan vì theo quy định là có giấy phép ưu đãi mới được thông quan. Vấn đề này lại liên quan đến trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư về gia hạn giấy phép. Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị cơ quan hải quan trả lời cho doanh nghiệp và có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất để có cơ chế xử lý thông thoáng hơn cho doanh nghiệp.

Vừa qua, tôi cũng trực tiếp nhận được một số phản ánh của doanh nghiệp và triển khai xử lý ngay. Hiện các kiến nghị chủ yếu liên quan đến giải phóng nhanh hàng hóa của hải quan. Sau khi rà soát, nếu thuộc trách nhiệm của hải quan thì chuyển cơ quan hải quan xử lý ngay.

Cũng có những kiến nghị liên quan đến quy định chống dịch của Bộ Y tế nên hải quan không được thông quan, nội dung này Tổ chuyển cho Tổ công tác của Thủ tướng để chuyển cho Bộ Y tế xử lý.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Ngày 6/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1951/QĐ-BTC thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổ công tác đặc biệt này do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng. Tổ có 3 tổ phó gồm: Ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Tổ phó thường trực; ông Vũ Đức Hội - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước; ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế và 9 thành viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.