Tổng cục Hải quan gỡ vướng về thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 466/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; Cục Hải quan Hà Nam Ninh để hướng dẫn thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô theo Điều 7a, 7b Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về vướng mắc trong thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô theo Điều 7a đối với mặt hàng kính ô tô, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 11/1/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 229/BKHĐT KTCN đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thi hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức 1 cuộc họp có sự tham gia của đại diện của Vụ Kinh tế công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - đơn vị chủ trì, soạn thảo Thông tư, Tổng cục Hải quan và đại diện các doanh nghiệp có liên quan. Sau khi có kết quả cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố về thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô.

Đối với vướng mắc trong thực hiện Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô (Điều 7b), khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định: 

c) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

c.1) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã nhập khẩu kể từ ngày Nghị định số 57/2020/NĐ-CP có hiệu lực còn tồn kho tại các kỳ ưu đãi trước chuyển sang để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô tại các kỳ ưu đãi sau; không bao gồm nguyên liệu, vật tư, linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ vụ tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trường hợp sản phẩm chỉ được lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu lông, ê cu, bằng đinh tán và không trải qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện thì không được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô.

c.2) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được do doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu.

Việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô mà sản phẩm hoàn thiện vừa trải qua quá trình sản xuất, gia công, vừa thực hiện lắp ráp đơn thuần bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu lông, ê cu, bằng đinh tán đáp ứng các tiêu chí tại điểm c1 khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô.