Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê tăng cường trao đổi thông tin

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Chiều 12/8, Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê đã tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai đơn vị. Báo cáo cho thấy, sau 9 tháng thực hiện quy chế, hai bên đã có sự trao đổi khá tốt.

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (trái) và ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì hội nghị. Ảnh: NM
Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (trái) và ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì hội nghị. Ảnh: NM

Bà Lê Thu Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, sau 9 tháng thực hiện Quy chế, việc trao đổi, chia sẻ thông tin đã bước đầu được hình thành. Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng các đề án công nghệ thông tin(CNTT) làm cơ sở kết nối, truyền - nhận, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin.

Cụ thể, sau khi quy chế được ký kết, các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đã phối hợp với Tổng cục Thống kê có nhiều buổi làm việc trực tiếp, qua email để tìm hiểu nguồn thông tin hiện có của phía Tổng cục Thống kê, lập thành các phụ lục về nhu cầu thông tin để Tổng cục Thống kê có thể cung cấp cho Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cũng đã trình Bộ Tài chính bổ sung nội dung kết nối, trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê vào Kế hoạch triển khai CNTT giai đoạn 2016 – 2020, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT, đáp ứng nhu cầu kết nối, trao đổi thông tin giữa hai đơn vị.

Về phía Tổng cục Thống kê, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Đề án xây dựng hệ thống CNTT kết nối, trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế để tiếp nhận và chia sẻ dữ liệu một cách tự động, có thể kiểm soát được quá trình nhận và gửi phía đầu cầu Tổng cục Thuế.

Theo đánh giá của đại diện Tổng cục Thống kê, các thông tin cơ quan Tổng cục Thuế cung cấp là tương đối hữu ích như thông tin định danh của người nộp thuế,báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2015 cho Tổng cục Thống kê…

Mặc dù đã có những kết quả bước đầu, xong hai bên cho rằng cần tiếp tục phối hợp thực hiện các đề án tin học đã được phê duyệt để thực hiện kết nối, trao đổi thông tin trên hệ thống, cũng như lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ công tác của mỗi bên.

Phối hợp thực hiện rà soát chuẩn hóa dữ liệu báo cáo tài chính và danh bạ người nộp thuế trên cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác…/.