Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 13,6%

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/5/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 115,87 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết ngày 15/5/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 115,87 tỷ USD. Nguồn: internet
Tính đến hết ngày 15/5/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 115,87 tỷ USD. Nguồn: internet

Cụ thể, về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 đạt gần 6,32 tỷ USD, giảm 9,6% so nửa cuối tháng 4. Tính đến hết ngày 15/5, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 56,09 tỷ USD, tăng 8,6% (tương ứng tăng gần 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 4, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 4 giảm chủ yếu do giảm một số mặt hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện (giảm 264 triệu USD); dầu thô (giảm 92 triệu USD); hàng dệt, may (giảm 84 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ (giảm 40 triệu USD), hàng rau quả (giảm gần 38 triệu USD)…

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 4,3 tỷ USD, giảm 9,6% so với nửa cuối tháng 4 và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 đạt 8,19 tỷ USD, tăng 34,6% so với nửa cuối tháng 4. Tính đến hết ngày 15/5, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 59,78 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 5 tăng so với nửa cuối tháng 4 chủ yếu do tăng ở một số mặt hàng: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 428 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 314 triệu USD; vải các loại tăng 215 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 126 triệu USD; sắt thép các loại tăng 106 triệu USD...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5 đạt 4,9 tỷ USD, tăng 41,2% so với nửa cuối tháng 4 và chiếm gần 60% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5 thâm hụt 1,87 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/5 thâm hụt 3,7 tỷ USD.