TP Hồ Chí Minh lại tạm ngừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage

Anh Tuấn (Báo Nhân dân)

Ngày 18/11, UBND TP Hồ Chí Minh lại ban hành văn bản chỉ đạo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar sau khi cho phép mở trở lại trước đó vào ngày 16/11.

Vũ trường sẽ ngưng hoạt động đến khi có thông báo mới. (Ảnh minh họa: internet)
Vũ trường sẽ ngưng hoạt động đến khi có thông báo mới. (Ảnh minh họa: internet)

Theo đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 8622/TTr-SYT ngày 18/11/2021, UBND TP Hồ Chí Minh có văn bản số 3844/UBND-TH ngày 18/11/2021 chỉ đạo hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar... tạm thời ngừng kinh doanh đến khi có thông báo mới. Quyết định này đưa ra khi xét thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tại công văn này, UBND thành phố giao Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố xem xét, ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage, spa, quán bar; ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí.

Đồng thời, thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn kiểm tra liên ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức, cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện. Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của thành phố.