TP. Hồ Chí Minh: Vốn doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng tăng hơn 36%

Theo Diệu Thiện/baokiemtoannhanuoc.vn

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh tháng 5/2021, trên địa bàn Thành phố có 14.543 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm, tăng 5,8% về số lượng doanh nghiệp (DN). Tổng vốn đăng ký của các DN thành lập mới là 245.597 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 5 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có 14.543 doanh nghiệp thành lập mới (Ảnh minh họa). Nguồn: hqhcm.gov.vn
Trong 5 tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh có 14.543 doanh nghiệp thành lập mới (Ảnh minh họa). Nguồn: hqhcm.gov.vn

Tính bình quân, vốn đăng ký một DN thành lập mới đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so với bình quân cùng kỳ năm 2020.

Nếu phân theo loại hình, số lượng DN đăng ký mới dưới hình thức công ty TNHH có 12.512 DN (chiếm 86% và tăng 5%), với tổng vốn đăng ký đạt 136.277 tỷ đồng (tăng 51,9%); số lượng công ty cổ phần có 1.904 DN (tăng 10,5%), với vốn đăng ký 109.230 tỷ đồng (tăng 21,3%); DN tư nhân có 125 DN (tăng 17,9%), với vốn đăng ký đạt 89 tỷ đồng (tăng 0,4%).

Nếu phân theo ngành nghề kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 68 DN được cấp phép thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1.840 tỷ đồng, nhiều gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp, xây dựng có 2.929 DN, giảm 0,6%, nhưng tổng vốn đăng ký nhiều gấp 2 lần, đạt 84.752 tỷ đồng. Trong đó, ngành xây dựng có 1.380 DN, vốn đăng ký 21.662 tỷ đồng (giảm 11,1%); ngành công nghiệp có 1.549 DN (giảm 2,3%), với vốn đăng ký 63.090 tỷ đồng (tăng gấp 5 lần).

Khu vực thương mại, dịch vụ có 11.546 DN được cấp phép (tăng 7,6%), với vốn đăng ký 159.006 tỷ đồng (tăng 11,5%). Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 962 DN (tăng 24%), với vốn đăng ký 55.156 tỷ đồng (giảm 24,5%); thương nghiệp có 5.377 DN (tăng 5,3%), với vốn đăng ký 46.306 tỷ đồng (tăng 56,7%); hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 1.601 DN (tăng 5,4%), với vốn đăng ký 21.719 tỷ đồng (tăng 86,3%).