TP. Hồ Chí Minh: Xuất khẩu hàng hóa đạt 2.853,7 triệu USD

PV.

Theo thống kê của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Thành phố ước thực hiện tháng 7 đạt 2.853,7 triệu USD, tăng 2,1% so tháng 6.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, uớc tính 7 tháng đầu năm,tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Thành phố đạt 17.617,5 triệu USD, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015 (+305,3 triệu USD).

Loại trừ giá trị dầu thô, trị giá xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 16.155,9 triệu USD, tăng 7,5%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu bao gồm dầu thô ước thực hiện tháng 7 đạt 2.430 triệu USD, giảm 2,9% so tháng trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước là 1.119,6 triệu USD, xấp xỉ tháng trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là 1.310,4 triệu USD, giảm 5,2%.

Nhóm hàng nông sản đạt 2.167,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 16% trong tổng kim ngạch xuất khẩu không kể dầu thô. Trong đó, gạo và cà phê là 2 mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm hàng nông sản.

Theo đó, cà phê xuất khẩu đạt 490,6 triệu USD, chiếm 3,5% trong tổng kim ngạch, tăng 33% so cùng kỳ. Xuất khẩu gạo đạt 425 ngàn tấn, trị giá 527,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 3,7%, giảm 3,6%.

Nhóm hàng lâm sản đạt 286,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2%, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhóm hàng thủy sản đạt 371,9 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,6%, bằng với cùng kỳ năm 2015.

Nhóm hàng công nghiệp đạt 10.274,2 triệu USD, chiếm tỷ trọng 72,9%, tăng 7,1%.

Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 21,7%, tăng 26,7%, chủ yếu là khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Hàng dệt may đạt 3.052,6 triệu USD, chiếm 21,7%, tăng 1%; Giày dép các loại 1.386 triệu USD, chiếm 9,8%, giảm 7,1%.

Nhóm hàng hóa khác đạt 1.003 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,1%, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng mặt hàng dầu thô, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 4.674 ngàn tấn, trị giá 1.461,6 triệu USD, chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 36,2%, do giá bình quân giảm 30,6% so cùng kỳ.