Trên 15 nghìn doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng mô hình mới để cải tiến năng suất, chất lượng


Sau gần 10 năm triển khai Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, đã có trên 15 nghìn doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng các mô hình mới để cải tiến năng suất, chất lượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Trong đó, dự án thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Giai đoạn 2010 - 2015, chương trình đặt ra mục tiêu có 40 nghìn doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; Trong giai đoạn 2016 - 2020, chương trình đặt ra mục tiêu có 60 nghìn doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng các mô hình mới để cải tiến năng suất, chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng

Đến nay, sau gần 10 năm triển khai đã có trên 15 nghìn doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng các mô hình mới để cải tiến năng suất, chất lượng. Lý giải về điều này, ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ KH và CN) cho biết: Thời gian qua, việc triển khai Chương trình 712 đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đề ra. Các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm, chủ động hơn trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, sự tham gia của các doanh nghiệp vẫn còn bị động, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh; phần lớn doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực yếu, trang thiết bị sản xuất cũ; đội ngũ quản lý sản xuất còn hạn chế cho nên chưa đủ tự tin áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, chuyên gia năng suất, chất lượng còn hạn chế,…

Theo Ban Điều hành Chương trình, việc triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến và áp dụng các tiêu chí quản lý của mô hình Giải thưởng Chất lượng quốc gia đã giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai lỗi, qua đó nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh.

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng quốc gia đã được chứng minh là đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới và khu vực. Đây là hoạt động "xúc tác" thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Sau gần 10 năm triển khai tại các bộ/ngành, địa phương, chương trình năng suất chất lượng quốc gia 712 đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhiều cá nhân, doanh nghiệp điển hình được hỗ trợ từ chương trình và năng suất chất lượng đã tăng lên rõ rệt (có nhiều doanh nghiệp báo cáo sau khi được hỗ trợ tư vấn và áp dụng các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất thì năng suất của doanh nghiệp đã tăng lên 20-30% so với trước khi áp dụng). Tham gia chương trình này, doanh nghiệp được tiếp cận các hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế như: ISO 9.000, ISO 14.000 và hệ thống các công cụ cải tiến cơ bản như: 5S, Lean hoặc Lean 6 Sixma....

Điển hình như, tại Công ty cổ phần Nam Dược áp dụng công cụ duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể trong quá trình sản xuất dược phẩm, đã giúp doanh nghiệp giảm 80% tỷ lệ vỡ viên thuốc, tăng hiệu suất thiết bị toàn phần từ 50% lên 60%.

Thông qua việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ô tô IATF, doanh nghiệp Lê Group (Hà Nội) và Công ty 4P Electronics (Hải Phòng) đã rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm, giảm đến mức thấp nhất sản phẩm lỗi, hỏng. Doanh nghiệp cũng đã tiếp cận và từng bước triển khai các công cụ cải tiến năng suất cơ bản khác...

Có thể khẳng định, hoạt động thúc đẩy năng suất chất lượng của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:

Thứ nhất, các doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua không ngừng cải tiến năng suất, chất lượng và hiệu quả quản lý.

Thứ hai, các doanh nghiệp đã đưa vào áp dụng các chương trình cải tiến năng suất, chất lượng, coi đó là hoạt động không thể thiếu trong doanh nghiệp mình. Các hoạt động quản lý chất lượng, cải tiến chất lượng, tiêu chuẩn hoá và ứng dụng các tiêu chuẩn ngày càng được áp dụng hiệu quả và nhân rộng.

Thứ ba, các hệ thống quản lý như ISO 9000, SA 8000, ISO 14000, GMP, HACCP đã trở thành các hệ thống quen thuộc với các doanh nghiệp. Đồng thời, các chương trình và công cụ cải tiến Kaizen, 5S, Lean, Lean 6 Sigma… và các công cụ quản lý khác cũng được quan tâm và ứng dụng nhiều hơn.

Thứ tư, các tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước cũng tham gia hỗ trợ tích cực trong việc thúc đẩy phong trào bằng việc tiếp thu và phổ biến những phương pháp mới, ứng dụng những công cụ quản lý như ISO 9000 để đẩy mạnh chất lượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.