Triển khai đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra thuế để chống thất thu ngân sách

Thùy Linh

Tổng cục Thuế cho biết, trong những tháng cuối năm 2023, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế.

Toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế.
Toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế.

Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1326/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2023. Trong danh sách mà Tổng cục Thuế công bố có 42 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: bất động sản, dược phẩm, y tế, xây dựng, vật liệu xây dựng… Các doanh nghiệp này thuộc diện quản lý của nhiều cục thuế trên cả nước như: Cục Thuế Hà Nội, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế Hưng Yên, Cục Thuế Quảng Ninh…

Tổng cục Thuế yêu cầu, trong những tháng cuối năm 2023, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là những doanh nghiệp được miễn giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất.

Trước đó, ngày 14/7/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 970/QĐ-TCT ban hành Quy trình kiểm tra thuế, thay thế cho Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1215/QĐ-TCT ngày 3/9/2015.

Quy trình mới nhằm nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc thực hiện quy định pháp luật về thuế; thực hiện cải cách hành chính trong việc kiểm tra thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ...

Đặc biệt, với việc ban hành và triển khai đồng bộ Quy trình áp dụng quản lý rủi ro, đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn; hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử đã hỗ trợ khả năng tự động chấm điểm và đưa ra danh sách người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn để phục vụ quản lý thực hiện linh hoạt, phù hợp, đúng quy định.

Tổng cục Thuế khẳng định, Quy trình kiểm tra thuế mới được ban hành sẽ góp phần quan trọng giúp ngành Thuế ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế; từ đó phục vụ hiệu quả công tác chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quy trình kiểm tra thuế mới tại Quyết định số 970/QĐ-TCT, cơ quan thuế thực hiện lựa chọn người nộp thuế để lập kế hoạch, chuyên đề kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế sẽ căn cứ theo kết quả xếp hạng rủi ro từ cao xuống và không trùng lặp với người nộp thuế đã được lựa chọn đưa vào kế hoạch thanh tra; kết hợp xem xét lựa chọn người nộp thuế đã quá 5 năm chưa được thanh tra, kiểm tra thuế.

 

8 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,3% cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng bằng 102,9% cùng kỳ năm 2022.