Trợ lực thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

Theo Văn Anh/daibieunhandan.vn

Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại địa phương phát triển bền vững, những năm qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động.

Gần 95 tỷ đồng phát triển CNHT

Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định số 3663/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh, có tổng kinh phí là 94,723 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước xấp xỉ 66,103 tỷ đồng và từ nguồn khác (nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân…) là 28,620 tỷ đồng, phân bổ trong 4 năm 2022 - 2025. 

 

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệpcó đủ điều kiện phát triển trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các hãng sản xuất sản phẩm ô tô, xe máy, điện, điện tử hoàn chỉnh.
Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệpcó đủ điều kiện phát triển trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các hãng sản xuất sản phẩm ô tô, xe máy, điện, điện tử hoàn chỉnh.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc xác định, phát triển CNHT gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp tỉnh. Đồng thời, tập trung huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển CNHT, trọng tâm là thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

Chương trình nhấn mạnh, việc phát triển CNHT trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của tỉnh và khai thác được các cơ hội trong bối cảnh hội nhập để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh trong và ngoài nước, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mục tiêu đề ra đến năm 2025, CNHT của tỉnh trở thành một mắt xích cung cấp sản phẩm CNHT có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, tiến tới đẩy mạnh xuất khẩu.

Cải thiện môi trường đầu tư

Bên cạnh các cơ chế, chính sách từ Trung ương, tỉnh cũng đã và đang tập trung nhiều giải pháp thúc đẩy CNHT phát triển. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT hoặc có liên quan đến CNHT, tập trung vào các nhóm ngành chủ yếu như công nghiệp cơ khí; ô tô, xe máy; dệt may; điện tử, tin học; vật liệu xây dựng. Nhiều doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, chủ động điều chỉnh tăng vốn, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó, không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, mà còn góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực của địa phương phát triển, tăng sức hấp dẫn đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, lĩnh vực CNHT của tỉnh phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế đang có. Một số doanh nghiệp có công nghệ sản xuất còn lạc hậu, chưa bắt nhịp được với thời đại công nghiệp 4.0 dẫn đến sản phẩm khó tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như không thể kết nối, liên kết với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI. Theo đại diện Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay tỉnh đang hoàn chỉnh Đề án “Hỗ trợ kết nối, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp có đủ điều kiện phát triển trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các hãng sản xuất sản phẩm ô tô, xe máy, điện, điện tử hoàn chỉnh và cung cấp một phần cho doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn hoặc xuất khẩu; 10 doanh nghiệp trong nước sản xuất sản phẩm CNHT có thể tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn kinh tế lớn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và tham gia vào thị trường quốc tế; liên kết xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước.