Vĩnh Phúc ưu tiên tập trung nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Hiền Nguyễn

Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc vừa được tổ chức, hai bên đã thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng trong tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham dự buổi làm việc.
Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham dự buổi làm việc.

Báo cáo chung kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, về công tác ISO hành chính công, trong năm 2021, Chi cục triển khai kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 1/3/2021 của UBND tỉnh về áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. 

Kết quả đã kiểm tra, đánh giá hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến năm 2021 tại 175 cơ quan hành chính nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh, tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo ISO tỉnh.

Về công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng, đã tiếp nhận và giải quyết 387 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công (397 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý; 7 bộ hồ sơ về công bố hợp chuẩn/ hợp quy; 1 hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng).

Cùng với đó, 100% thủ tục hành chính đều được xử lý xong trước hoặc đúng hạn; hướng dẫn 3 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp Tổng cục TCĐLCL xin cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ; hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ đề xuất Hội đồng chung tuyển quốc gia tặng 2 Giải vàng và 1 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác quản lý về đo lường, Chi cục đã thực hiện kiểm tra 74 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; làm việc với 14 doanh nghiệp sử dụng, kinh doanh phương tiện đo lường trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn 8 đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN và 13 doanh nghiệp xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại tại Doanh nghiệp;

Cũng trong thời gian qua, đơn vị rà soát, thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các trang thiết bị, chuẩn đo lường đến hạn; đảm bảo chủ động các nguồn lực cần thiết, sẵn sàng phục vụ đầy đủ, kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước của Chi cục TCĐLCL; thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn cho các tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực liên quan, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Về thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, đã phân tích thử nghiệm chất lượng được 17 mẫu (nước ăn uống, nước sinh hoạt, xăng dầu); Kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ 80 máy và 60 phòng đặt máy (trong y tế và công nghiệp); 926 mẫu và tổ mẫu vật liệu xây dựng.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng trong tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Trong đó, ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các mô hình điểm về cải tiến, nâng cao NSCL thông qua áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến; đưa nội dung đào tạo về năng suất chất lượng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng…

Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai có hiệu quả các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019); Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018).

Cùng với đó, phối hợp triển khai có hiệu lực, hiệu quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 của các cơ quan hành chính nhà nước, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số.