Trường hợp nào không được gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản?

Theo mof.gov.vn

Trước những thắc mắc của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc doanh nghiệp xin gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế đã có ý kiến trả lời cụ thể tại Công văn số 2385/TCT-DNL.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo giải đáp vướng mắc của Tổng cục Thuế, Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:

“a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất; kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kỉnh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyển đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác”.

Căn cứ quy định nêu trên, những vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Khoáng sản Thiên An (UBND tỉnh Đắk Lắk nêu trong công văn gửi đến Tổng cục Thuế) gặp khó khăn do tuyến đường đi lại không thuận lợi gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh thì không thuộc các trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An không áp dụng gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về thuế trong trường hợp này

Mặt khác, theo Tổng cục Thuế, tại công văn số 4769/VPCP-KTN ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các kiến nghị về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp khai thác gặp khó khăn, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và đề xuất cụ thể các trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phù.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4769/VPVP-KTN ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ nêu trên.